Чоюн аалымдын Баш Мыйзам долбоорун сунуштайбыз: Концепция удулу

«КЫРГЫЗ ЭЛ» РЕСПУБЛИКАСЫ Атаңдан калган Кашка Жол – Андай болбойт башка жол! Элден Биз жаңырган мамлекеттин аталышын эми КЭЛ – «Кыргыз Эл» республикасы (республика «Кыргыз […]

Ээсин тапкан ит

Бурят жомогу Тайга деген жер болот. Токойлор, жыш дарактар, карагай-кайыңдар, бадал-черлер. Анан өтө көп жан-жаныбарлар. Ошол Сибирь жактарда андай чексиз аймактар көп. Бир кезде кыргыздар […]

Таалайбек АБДИЕВ «Апаӊды атаӊа пардаз менен көрсөт» дейт (2-МАЕК)

(1-МАЕК) ушул шилтемеде… – Убагында Алыкул Осмоновдун «Көл толкуну» аттуу тандалма ырлар жыйнагы «Сорос» фонду тарабынан англис тилине которулганына кубанып, тебетейибизди көккө ыргыта сүйүндүк эле, кийин […]

Идрис Шах: «Кожо Насирдин ким болгон?»

ДИЛАЗЫК Анын кимдигин эч ким билбейт. Качан, кайда жашаганын да. Тек эл өзү аркандай мүнөзгө, аркандай мезгилге моюн сунбаган адамды аңсап, ошондой кишинин образын жаратып […]

Бекташ ШАМШЫ: Өрүк комуз

АҢГЕМЕ Бу чалды көргөн-билгендердин көбү, «а, баягы алкештердин атасыбы?» дешчү. Жашы токсондон ашкан чал эки-бирдей уулунан тирүүлөй ажыраганын билген соң, бүт дүйнөсүн комуздан издеп калган. […]