Эрнис ТУРСУНОВ:Даңктабай тирүүлөрдү,\Даңктайбыз каза болуп калгандарды

Мага койгон таш астында жатамын, Мармар ташка толуп кетти катарым. Биз уктайбыз жер астында ойгонбой, Биз укпайбыз жер үстүнүн чатагын. Сиздин үйгө — кагып киребиз, […]

Кеңеш ЖУСУПОВ: Күү баяны

Мобу комуздун күүсү XIII кылымда чыккан. Күүнү кыргыздар «Кет, Бука» деп атаган. Бука деген кыргыздарды эзген монголдордун ханы болуптур. Кыргыздар ага оор салык төлөгөн. Монголдор […]

Айтматовдун Бүбүсара тууралуу махабат баяны

Айтматов менен кыргыз балет искусствосунун чолпон жылдызы Бүбүсара Бейшеналиеванын ортосунда болгон махабаты туурасында эл арасында күбүр-шыбыр көп сөз болгон. Ал чындыкты акыры Айтматов өзүнүн ныгайыпташ […]

ГЕЙ-ЛЮССАК

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Француз физиги жана химик Гей-Люссак Жосеф Луи 1778-жылы 6-декабрда Сен-Леонар шаарында туулган. 20 жашка чыкканга чейин Францияда болгон революцияларды, мамлекеттик төңкөрүштү көрүп, […]

Дилазык: Лунь-юйдон

«Лунь-юй» — талкуу жана аңгеме маанисин берет. Китепти б.э.ч. V кылымда Конфуцийдин (Кун Цзы) шакирттери түзгөн. Китеп улуу Устаттын аңгемелеринен куралып, Конфуций илиминин негизинен кабар […]