Насыпбек АСАНБАЕВ: Болбогон нерсе

АҢГЕМЕ Эки-үч күндөн бери байкаса тиги мусулман кошунасы көрүнбөй калган экен. Адатта, мечиттен калбай намазын кылып же короосундагы бак-шагын карап күдүңдөп жүрө турган. Андан дагы, өтө билимдүү киши болсо керек, адамдар тынбай эле келе берчү. «Аалым, олуя, устат» деп дегеле жерге-сууга тийгизбей көтөрмөлөп да турушат ага келгендер. А тиги жарыктык болсо алардын минтип даңазалап атканын дегеле таназарына да албайт окшойт. Кандай адам келбесин, баарына бирдей мамиле кылып, карапайым жүргөнү жүргөн. Анан калса анын адамгерчилигин айт. Ушул өзүнө кылган мамилеси эле […]

Поэзия: Кыргыз акындарынын котормолору

Кезинде басылма беттеринен улуу муун, орто муундагы кыргыз акындарынын котормо жаатындагы эмгектерин окуганда, адабият астанасын жаңы аттаган биз үчүн өзүнчө адабий мектеп сыяктуу өрнөк эле. Кандайдыр рухий азыкка көңүл эргип, жүрөк сергип, тоонун шылдыр булак суусунан жутуп, абасынан кере дем алгандай сергир элек. «Коом жана Мен» сайты да ошол саамалыкты уланткыбыз бар. Дүйнө адабиятынын берметтей поэзия саптары кыргыз окурмандарынын көркөм табитин ойготсо деген ниетте учур адабиятынын өкүлдөрүнүн котормо жаатындагы эмгектерин жарыялоону эп көрдүк… Окуп, ыракат алыңыздар, авторлорго пикир айтыңыздар. Азыр […]

Бейшебай УСУБАЛИЕВ: Жүрөк сууга агып баратат (шедевр)

АҢГЕМЕ Эстелик сага, Эскерип кара. Эстелик жазган «Э» деген тамга. * * * «О» деген тамга тегерек, Окуудан башка не керек. * * * Гүлдөй өс, Гүлдөй жайна. Өткөн өмүр, Келбейт кайра. (Окуучулук курактагы күндөлүктөн) …Кайсы класста экеним эсимде жок, айтор, акыркы сабак болсо керек эле. Эжей сабакты мына эми баштайын деп оозун эптеп келатканда эле, Замира класска үңүлдөп ыйлап кирип келди. Баарыбыз делдейдик. Эжей да делдейди. Замира эки колу менен бетин басты да, үңүлдөгөн бойдон партасына жөнөдү. Партага өбөктөп […]

Табылды ЭГЕМБЕРДИЕВ: Кыргыз көралбастыгынан байыбайт

Борбор калаанын четинен таш там, бозүйлөр жайнаган курулушка көз түштү. Сураштырсак, көптөн бери биз табалбай жүргөн Табылды Эгембердиевге таандык экен. Адегенде бир топ чиновник, депутаттарды ээрчип барып көрүп, кийин кенен маек курдук. — Этнографиялык борбор курам деп былтыр жар салганыңыз бар эле. Ал ишиңиз бул жай деп билсек болобу? — Айтканым ушул жер. Максатым — кыргыздын тарыхын, жашоосун, унутулуп калган маданиятын элестеткен бир жай куруу. Бул комплекстин борборунда ордо болот. Ордонун стадиону курулат десем болот. Диаметри 14-15 болгон чоң бозүйдө […]

Адеп аңгемелери: Энеге мамиле

 «Ыйман, адеп жана маданият» жылына карата Абдыкерим МУРАТОВ Эне бар үчүн биз барбыз, аалам бар, адам бар, турмуш бар, жашоо бар. Сиз жана биз бир кичинекей тамчы суудан эненин денесинде кыймылга кирип, бир бурдам эттен чоңоюп адам болгонбуз. Муну үчүн эң биринчи энеге карыздарбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхис-с-салам хадистеринде «Алланын алдында төрөгөн аял төрөбөгөн чырайлуу аялга караганда өйдөрөөктүр» деп айтат. Дагы бир осуяттарында «Кимге жакшылык кылайын?» деген саабанын суроосуна «Адегенде энеңе, дагы энеңе жана дагы энеңе, анан атаңа жакшылык кыл» деп […]