Түгөлбай Казаков менен Рысбай Абдыкадыровдун алгачкы таанышуусу

1967-жылы күзүндө айылыбызга Ысмайыл Борончиев менен Рыспай Абдыкадыров келип калышты. Айыл дүрбөп, көрөбүз дегендер «кайдалап» удургуп жүрүшөт. Эл концерт койгону келишти деп ойлоптур. Тигилер болсо […]

Желалиддин Руми: Ата насааты

ДИЛАЗЫК Оо, «Ата» деген кандай ыйык, ары улуу сөз. Ал эми Ата болуу андан да мүшкүл. Ата-бул эбегейсиз зор дөөлөт, чеберчилик, жоопкерчилик, кылдат мамиленин ээси, […]

Азаматтын көпүрөсү

Чуваш жомогу Качандыр бир заманда Арамази тоосунун жакасанда жашаган Улып деген дөөдөй баатыр болуптур. Мал-жандуу, бардар жашачу экен ал. Баардык кырсык, баардык балээ аны айланып […]