Галдан менен Баир

Бурят жомогу Илгери өткөн замандардын биринде эки бир тууган жашаптыр. Улуусу — Галдан, көпчүлүк кандай жашаса ошондой жашоону каалоочу. Ал жапалдаш бойлуу, жоош, көп эмес, […]

Каныбек ИМАНАЛИЕВ: Байыркыдан кырк сөз

Бул сөз кайда, качан айтылганы табышмак. Окустан колубузга тийди. Али ачыла элек табышмак… Алтай, Хакас, Монгол тараптагы чааташ жазууларынын кыргызча көчүрмөсү шекилди. БИРИМДИК Илгери бир […]

Акылдуу эркек менен акылдуу аял бир түндүктүн алдында батыша албайт

Луи де БОНАЛЬД (1754-1840), француз саясатчысы, публицист, философ  Залкар ой – жүрөктөн, улуу сезим – эс-акылдан жаралат. * * * Көралбастардан мурда өзүңдүн башкалардан бой […]

Талмуддан: Кудай Адамдын кабыргасынан Еваны жасады

Жасап жатып деп ойлоду: — Өтө текебер болбос үчүн — башынан жасабайм; өтө көрөөнөк болбос үчүн — көзүнөн жасабайм; өтө уганаак болбос үчүн — кулагынан […]

Өмер СЕЙФЕДДИН: «Ат тарак»

АҢГЕМЕ Аткана жайгашкан короодо ойноп жатканыбызда, төмөн жактагы күмүш талдардын арасынан көрүнбөй жылжып аккан суунун шылдыр үнүн угар элек. Үйүбүз чоң бактардын арасынан жоголуп кеткен […]

Габриэль Гарсиа МАРКЕС: «Тул катын Монтьель»

АҢГЕМЕ Дон Хосе Монтьель өлгөндө анын жесиринен башкалардын баары андан акыры өчтөрүн алгандай сезишти өздөрүнүн; бирок Хосенин чын эле өлгөнүнө ишенүү үчүн убакыт керек болду. […]

Адеп аңгемелери: кошунага мамиле

Абдыкерим МУРАТОВ «Ыйман, адеп жана маданият» жылына карата Ислам дининде адамдын ыймандуулугун билүүнүн бир ченеми анын кошунасына кылган мамилеси менен аныкталат. Мухаммед пайгамбарыбыз хадистеринде: «Силерге […]