Иттин ит болгону

Кытай жомогу Жарыктык бир ит болуптур. Бир күнү ал сейилдеп келмекке тоого жөнөй. Ал жактан бугулардын жарышып мелдешкенин көрүп, тып токтойт. Оозу ачылат. Караса, бугулардын […]

ТЕҢЧИЛ СИСТЕМ-МАМЛЕКЕТ

Элди эки киши сактайт – Жолбашчы жол баштайт, Баатыр кол баштайт. Элден Киши Жолду түзөбөйт, Жол кишини түзөйт. Конфуций Жогоруда «укук» деген түшүнүктүн түбү-уңгусу кай […]

Олжобай ШАКИР: Кайнаган шорподон муздаган жүрөк

АҢГЕМЕ «Э-к! макулук сени… Өз энесин сүзгөн ушуну көрдүм». Чоң күрөң уй бак коруктагы кичинекей күрөң уйга мүйүз челигенин көргөн кара кемпир картаң уйга болуша […]

Бөбөктөр дүйнөсүндө жашаган эки автордун чыгармасы

Каныбек ЖУНУШЕВ Балдар адабияты АРЧА Акылым жетпей башкага… Жылмайык бийик аскада Таңгалам десең, таң калам Илинип турган арчага. Кай убак көрсөң жапжашыл Канчада жашы билинбейт. […]

Чүмбөт оронмой – кылгылыкты кылып койгондордун бетпардасы

Дельфина де ЖИРАРДЕН (1804-1885), француз жазуучусу    Көзүбүзгө да, күлкүбүзгө да ишенчилик жок. Бизди эчкачан алдабаган бир гана нерсе – баалуулуктар. * * * Чүмбөт […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Жомоктор өлкөсүндө жоголуп бараткан тофалар

АЙМАГЫ   Азыр Орусия Федерациясынын Иркутск облусунун Төмөнкү Удин районунун Чоң жана Кичи Бирүса, Кызыр, Агул, Уд, Кан, Ия дарыяларынын баш жактарында негизинен аңчылык жана […]