Абдыкерим МУРАТОВ: Жигиттин уулу жетишпей турганда…

Азыр кыргыздар катуу кеттик: Чыңгыз хандын тегин кыргыз кылдык, индеецтерди, уругвай, парагвайларды, жапон-сапондорду бизден чыккан дедик, дүйнөдөгү канча бир жер аттарын өзүбүзгө энчилеп алдык, Швейцарияны, […]

Акылман карыя жана акылмаң ажо

Башкыр жомогу Илгерки өткөн заманда бир калаанын ажосу болуптур. Жаш экен. Ал түгөт, кары-картаңдарды жек көрүп, четинен кырдыра берет. Бир гана боз улан картайган атасын […]

Нуралы Капаровдун Жигитовду эскерүүсү

«Биздин тукум кебете-кешпирден да, баатырлык, балбандыктан да кудай айткан тукум экен. Бирок мага келгенде ошол укум-тукумдун мыкты шыбагасы артпай, көзүм жымшык, башым чоң, боюм бакене […]

Адеп аңгемелери: кыз балага мамиле

Абдыкерим МУРАТОВ «Ыйман, адеп жана маданият» жылына карата Илгери бир ашкан зор өнөрлүү уста кызын күйөөгө узатыптыр. Угушунча күйөө бала да өзүндөй өнөрлүү экен, өнөрлүү […]

Ишенбай АБДУРАЗАКОВ: Сакемдин бийик инсандык өзгөчөлүгү эсимен кетпейт

— Ишенбай агай, сиз Салижан агай экөөңүздөр мектептеги курактан бери эле дос экенсиздер. Агайдын достугу тууралуу да кеп салып бербейсизби? — Салижан экөөбүздүн жеке мамилебиз […]

Салижан ЖИГИТОВ: Мен кеттим… Жакшы калгыла!

Бүгүн — 11-февраль, Сакебиздин өлгөн күнү… Биз ал-абалын көрүп келели деп барып… Мен Салижан акенин керебетинин аягына олтуруп, ага көргөзбөй диктофонду «ачып» койгон элем. Алгач, […]

Анонс-видео: «Илегилек» драмасы

Белгилүү драматург Султан Раевдин “Илегилек” пьесасынын негизинде “Тунгуч” театры жаңы спектаклди баштады. Спектакль азыркы мезгилдин көйгөйлү проблемасын, ыйман, адеп-ахлак маселелерин козгойт. Муундар менен муундардын ортосундагы […]

Мемдух Шефкет ЭСЕНДАЛ: «Хамит үчүн жазылган баян»

АҢГЕМЕ Эки жолдош жаш жигит түштөнүүдөн келип, басмакананын үстүңкү кабатындагы бир бөлмөдө эс алып отурушат. Бирөөсү креслого жамбаштап, эки бутун учкаштырып үстөлгө асып алган. Оозунда […]

Кожогелди КУЛТЕГИН: Карыялар каякта, карыялар?

ТЫРМАКТАР Тырмактарын салган белем жарышка, тырмактарын айдаганбы алыска – баратышат сулуулардан суурулуп, баратышат жарачудай намыска! Баратышат башын чулгуп үмүттүү, баратышат башкача бир дүбүрттүү – ар […]