Иван БУНИН: Байчечекей

АҢГЕМЕ  Качандыр бир Орусия, андагы ак карлуу үйөздүк шаарча, кыштын бүтүшүн тойлогон масленица майрамы жана гимназия окуучусу Саша болор эле, баланы апасынын ордун баскан сүйкүмдүү, […]

Сайтыбыздын аталышы мындан ары – РухЭш

Кыргыздын жакшы сөзү бар – Эш. Жумшак кебезди эшсең – чыйралат. Канча бекем чыйралса, үзүлгүс болор. Көчмөн кыргыз тукуму үзүк-үзүк кылчык жүндү эшип, күнүмдүк тирликке […]

Тынчтык АЛТЫМЫШЕВ: Алтын жана аңчы

АҢГЕМЕ Жака белин жакшы эле карап, адатынча саксынып, чытырман шак өсөкөн сайдын таманы менен жүрүп отуруп, Капканын корумунун арасындагы алачыктай үңкүрүнө жаңы эле жеткен болчу. […]

Каныбек ИМАНАЛИЕВ: Лирикадан эпикага чейин

Поэзия таануу Шакебиздин жакын теңтушу акын жана жазуучу Нуралы Капаров «Шакебиз аскерден эки ооз орусча сөз үйрөнбөй келиптир» деп тамаша кылып жазганы бар. Бул, тескерисинче, […]