Кубатбек БАЙБОЛОВ: Жол

Кеменгердин кебин эш Биз, баарыбыз тең эртедир-кечтир жолго чыгабыз. Жакынкы шаарга, алыскы жерге, чоң турмушка. Адам тагдыры ушундай. Жол — кыргыз поэзиясынын сүйүктүү кырааты. Жолго […]

Жолдошбек Зарлыкбековдун азыркы замандын Ажары тууралуу аңгемеси

АҢГЕМЕ Көчөрбай отуз бештен ооп барып араң перзент көрдү. Жайы-кышын тоо-тоолоп, кырылгыр ак койдон башка барар жолу, бактысы болбогон карапайым чабан догдур-могдур менен деле иши […]

Бейшебай Усубалиевди Кара кемпир ээрчитип жүрөт

— Бейшебай байке, көптөн бери кабарлашпай кеттик, абалыңыз, чыгармачылыгыңыз кандай? — Көп көргөндү мен да көрүп, эл катары жүрөм. Ал эми чыгармачылык жагына келсем, ичим […]

Шакек

Дунган жомогу Качандыр бир убакта Ламзар карындашы Халимага шакек тартуулаптыр. Кенедей карындашы ага жетиналбай желпеңдейт. Шакекте Халиманын да аты жазылган экен. Ал бир күнү колун […]

Мар БАЙЖИЕВ: Тогузунчу май күнү

АҢГЕМЕ  Жогору чыга бериште автобус жарадар болгон аюудай онтоп араң кыбырады. Көк түтүн асфальттан чыккан аптап менен аралашып коңурсуду. Автобустун ичи үп. Машине жулкунган сайын […]

Эрнис АСЕК уулу «айла жок, айла жок» дейт

Окурмандардын табити өзгөрдү. Өзгөчө жаштардыкы. Жеңил-желпи нерселерге качыра баштады. Массалык маданият деген жүрөктүн үшүн алат. Эч нерсе дей албайсың. Колго калем тиет. Айла жок… Верлен, […]

Түгөлбай Казаковдун алтын балалыгы кандай өткөн?

ЭССЕ * * * …Тагдыр эки адамды кошпойм десе жөөлөшүп турган жеринен адаштырат да, жолуктурам десе жердин түбүнөн айдап келип көрүштүрөт тура… Мен Таласка баратканда […]

Мурза ГАПАРОВ: Экөө ээн бакта

АҢГЕМЕ Бак туташкан тоолордун этегинде. Бак чексиз кең. Бактын эгеси жок. Бак жапайы. Миң түркүн дарактар өз алдынча гүлдөп, мөмөлөп, мөмөлөрү ит-кушка, курт-кумурскага жем болуп, […]