Аман САСПАЕВ: Дүйнөдө эч бир сулуулукту аялзатына теңебейм

Анда 2012-жыл. Сыртта — алашалбыр жаз. Аман ава сексен эки жашка таяп калган учуру. Караколдон Бишкекке келиптир. «Жаңы Ала-Тоо» журналына акыркы жылдарда жараткан эмгектерин жарыялоо үчүн […]

Ысмайыл КАДЫРОВ: Абама кат

Ырас, агасына акыл айтуу салтта жок болсо да, улуулук баа­баркын, нарк­насилин сактабаган, айрым көңүл иренжитерлик жоруктары мени абама кат жазууга аргасыз кылып туру. Анын үстүнө, […]

Рене ДЕКАРТ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Француз философу жана математик Рене Декарт (латынча — Картезий) 1596-жылы 31-мартта Франциядагы Турень провинциясынын кичинекей Лаэ деген шаарчасында туулган. Рене төрөлгөндөн бир […]

Буйвол жана барабан

Итальян жомогу Эки теңтуш жолугуп калат. Бирден кагыштырмай болушат. Бир жерге киришет. Үстөлгө отуруп, бир чөйчөктөн заказ кылышат. – Э, – дейт бири, – көптөн […]

Жолдошбек ЗАРЛЫКБЕКОВ: Төрт салаа жаш агат жазган ырымдан

ТӨРТ САПТАР Жоргодон туулган жоргокту айт, Баатырдан туулган коркокту айт. Устадан туулган чоркокту айт, Сындуудан туулган сөлпөктү айт. * * * Бир пендеде эки дүйнө […]

Эрнис ТУРСУНОВ: Ашыктык Кудайынын урматына…

ЖАКАҢДЫ УУЧТА: БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Адеп сактамыш болгон, нарк жактамыш болгон ашыктык төркүнүнө түшүнбөгөн, тар көзкараш, тайыз түшүнүктөгү айрым пенделерге кандайдыр жийиркеничтүү көрүнгөн аял менен […]

Каныбек ИМАНАЛИЕВ: Айтматов руханий каганаттын куруучусу

ГЕНЕТИКАЛЫК ЭС-ТУТУМ (ПАМЯТЬ) Чыңгыз Айтматовдун бу дүйнөгө кыргыз жергесинде жаралышы кокустукпу же… Жок, тарыхтын жолундагы кадыресе боло турган окуя. Себеби, эртеби-кечпи бир кыргызга бир Чыңгыз […]

Салтанат Орозобекованын котормосундагы эки акын

Рабиндранат ТАГОР (1861-1941) * * * Армандуу кандай түш көрдүм! От болуп турса кашымда, Отурса жакын жанымда, Ойгонбой койдум катыгүн! Ойгонуп алып үшкүрдүм. Келиптир түн […]

Иван ТУРГЕНЕВ: Прозадагы ырлар

ЭКИ БАЙ Менин көзүмчө балдардын тарбиясына, оорулууларды дарылоого, бей-бечараларга каралашууга өзүнүн эбегейсиз кирешесинен бөлүп берген Ротшильд байды макташканда мен дагы аны мактап жетине албаймын. Бирок […]