Көп учурда өлкөбүздү сүйгөн үчүн өлкө башчысын сүйүүгө аргасызбыз

Жозеф ЖУБЕР (1754-1824), француз жазуучусу Өмүр кечи өз шамын көтөрө келет. * * * Кагаз баарына чыдайт, окурман чыдабайт. * * * Жаңы китептин кемчилиги эмнеде? Эски китептерди окуюн десең, азгырып туруп алат. * * * Чуру-чуу аудитория сөзүмдү даана уксун десең, акырын сүйлө. * * * Балдар акылды эмес, үлгүнү тез кабылдайт. * * * Досуң бир көздүү болсо, ага капталыңды салып отур. * * * Көп учурда өлкөбүздү сүйгөн үчүн өлкө башчысын сүйүүгө аргасызбыз. * * * Искусство […]

Бермет жана бака

Бирман жомогу Качанкы бир заманда кыштакта жашаган аял болуптур. Анын эки кызы бар экен. Улуусу менен кичүүсү бири-бирине таптакыр окшобогон жан болот. Улуусу урушчаак, орой мүнөз, анан да сараң экен. А кичүүсүнүн баарына кабагы ачык, адептүү чыгат. Кичүүсүн бир күнү энекеси алыс эмес жердеги кудуктан суу алып келүүгө жөнөтөт. Кыз тызылдаган бойдон кетет. Кудукка жетип суу алаарында капыстан жүдөп-какаган, чачтары үксөйгөн бечара кемпир көрүнөт. А чынында ал бечара кемпир эмес, сыйкырчы болчу. Тек гана ал тигинин кандай кыз экенин билүү […]

Дебора Поттер: Көзкарандысыз журналистика колдонмосу

Редакциядан: Дебора Поттер айымдын журналисттердин кесиптик милдетине багытталган бул эмгеги бир гана аталган кесиптин ээлери үчүн эмес, бүгүнкү биз жашап жаткан жалпы коом үчүн да чоң мааниге ээ экендигин баса белгилегибиз келет. Арийне, ар бир жаран да өзүнүн маалымат алуу укугун билүүгө тийиш. Чын-чынында караламан калк азыр чыныгы маалымат эмне, ушак эмне, каралоо эмне экенин ажырата албай калган заманда жашап аткан кезең. Мейли, мамлекеттик маалымат каражаттарында же көзкарандысыз делген жеке тараптардын маалымат каражаттарында болсун, баарынын кесиптик кемчиликтери бири-бирине окшош кыргыз журналистикасы пайда […]