Сынакка: Менин шаарымдын тарыхы

Менин аты-жөнүм Турдалиев Нурэлес. Мен Кыргызстандын атуулумун. Мен он үч жаштамын. Кыргызстандын өнүккөн мамлекеттерден болушун каалаймын жана өнүгүшүнө өз салымымды кошкум келет. Ал үчүн ар […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Мекенчил мээнеткеч Кеңеш Жусупов

Дөөлөттүү карыя Кеңеш Жусупов «Жаз» деген эссесинде өзүнүн балалык учуру тууралуу мындай баяндарды жазат: «…Атам Кара жорго деген атты кабактан сугарып кел деди. Жоргону жетелеп, […]

Кайнатасына жаккан келин

Болгар жомогу   Үйүндө бакчасы гүлдөгөн чал болуптур. Бакчасында кайналы толо өсчү экен. А үйүндө жыйырмага чыгып эр жеткен уулу болуптур. Үйлөнтүш керек дейт уулун. «Тарбиялуу, […]

Ысмайыл КАДЫРОВ: Шайлоо

АҢГЕМЕ Калмат карыя үй-бүлөсү менен түшкү чайга отурган. Неберелери мойнуна асылып эркелешсе, байбичеси Салкын алардын кылыгына маашырланып, өзүнчө эле жыргап отурат. Уулу Урматбек куудулданымыш этип […]

Уруучулук трайбализмби?

Кийинчерээк жалпы улут идеясын иштеп чыгышыбыз керек деп көп айтчу болдук, а бирок анын байланган казыгын таппай кайсалайбыз. Менимче, улуттук идея деген көктөн түшпөйт, жерден […]

Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: Прокурор

АҢГЕМЕ Кыш чилдесинини мемиреген тынч күндөрүнүн бири. Жыйын-теринин эбак бүтүрүп алган айылдыктар печкесине отту улуу жагып, булоолонто чай ичип, үйдөн көчөгө кем чыгып калган маал. […]