Чоюн ӨМҮРАЛЫ: Өзү уюшмалдык уңгусу

Өзүн өзү сактоо жана өзүуюшмалдык (самоорганизация) – табийгаттын башкы мыйзамы. Ушул улуу мыйзамга негизделип жашоо – табийгат тирүүлүгүнүн жана коомдук өнүгүүнүн башкы шарты. Кыргыз Эли […]

Сараң кереңкур

Алтай жомогу Ак кайыңдар күмүш бариктерин күүп, карагайлар алтын ийнелерин заардуу шамалга алдырып, асмандан муздак жамгырлар тез-тез жаап, бул аймактарга жай өтүп, күз келди. Канаттууларды […]

Акбар РЫСКУЛОВ: Көзүм жок күйө турган көрүп менин

КЫРГЫЗСТАНДЫН КАРТАСЫ Карап көрчү Кыргызстан картасын!.. Калкыбызга канча сыймык артасың: өрөөн, жайлоо, төрдү көр, көлдөр, суулар, мөңгүлөр көрккө бөлөйт Ала-Тоонун аркасын! Карап көрчү Кыргызстан картасын!.. […]

Дебора ПОТТЕР: Көзкарандысыз журналистика колдонмосу (3-бөлүк)

<<<<<<<<<<<<<Башы 5-бап Телерадио жана интернет Радио, телекөрсөтүү жана интернет журналистикасы – адистешкен журналистика, анын талаптарын биз жогоруда сөз кылдык. Телерадио журналистикасы сөздөрдү эле эмес, аудио […]

Олег БОНДАРЕНКО: Ысык-Көлдүн оттору

АҢГЕМЕ Балалык кездеги сүйүктүү фильмдин таасиринен улам, окурмандарым аны боолголойт деп үмүттөнөм. Витя көпчүлүк айткандай арактан башка менен иши жок бекерпоз, кейбирлердин бири болчу. Анысын […]

Мелис АБАКИРОВ: Таш Коргон. Ак байбиче. Кара кемпир

ИКАЯ Ибрагим Жунусовго арналат. Бул мартабалуу делген чакан бейтапкана калаанын чок ортосунда. Болгондо да сыртынан саябандуу сейил бакты элестеткен чар тарабы темир кашаа менен тосулган, […]

Данияр ИСАНОВ: Ата журт

ЭССЕ Ата Журт деген сөздүн өзүн эстегенде, эчаккы өткөн бир учур эске түшөт. Ошол жылдары тагдыр мени Жер Ортолук деңиздин жээгине чейин сүрүп барып таштаган […]