Кожо жана анын эшеги

Кабардин жомогу Илгери дейт: жер үстүндө шайыр-шатман Кожо деген жашаптыр. Анын кылык-жоруктары эл оозунан түшпөптүр. Бир мерте анын эшеги жоголот. Кожо аны издеп жөнөптүр. Көпкө […]

Текебаев кыргыз саясатынын монстры

«Чөптөрдүн же таштардын түрүн ажыратканга караганда адам аласын ажырата билүү эң маанилүү». Бальтасар ГРАСИАН 1-макала «Айткандын оозу жаман» дейт кыргыз. Калетсиз сөз. Арийне чындыктын тили […]

Самара НАСЫРОВА: Жанга тийген коңурук!

Хыр-хыр-хыр Күнүгө ушул абал!.. Же ал кетпеди бул үйдөн, же мен кетпедим! Экөөбүз аңдышкан жоодой болуп, бири-бирибизди көргөн кезде сүйлөшпөй да калчу болдук… Жаман көздөр […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Гаргарчи

АҢГЕМЕ Бердинин балдары – эки кызы, эки уулу апасынын жылдыгын бергендин эртеси эле атасы менен дасторкон үстүндө кеп башташты. Ата, балдардын парызы экен, апабыздын ордуна […]

Шайлообек ДҮЙШЕЕВ: Сүйүүлөрдүн ызасын ырдан чыгардым

* * * Мен өзүмдү атасыз, энесиз өскөн бала деп ойлодум да. Анан ошол баланы тагдыр эки айрылыш жолго апкелип ыргытыптыр. Азыр ойлосом, мен кай […]

Мирзохалим КАРИМОВ: Аза

АҢГЕМЕ Алтындан бешик таянып, Ыргап бир өтөм дейт элем. Ардагым менен жанашып, Жыргап бир өтөм дейт элем. Алтындан соккон сөйкөнү, Азага келип өзүң так. Күмүштөн […]

Данияр ИСАНОВ: Жан

ЭССЕ – Жан деген түбөлүк! Кой, ыйлаба, айланайын! Кайрат кыл! – деди. Карасам, катарымда Сатылган молдо баратыптыр. Менин баятан бери мөгдөп ыйлаганымды көрүп, Сатылган молдо […]