Маамыт менен кара дөө

Кыргыз жомогу Байыркы өткөн заманда Маамыт аттуу бир чабал киши жашайт. Анын отуз чакты эчкиси болот. Эрди-катындын ишенген оокаты — ошол эчкилер. Маамыт мөөнгө жуурат […]

Турусбек МАДЫЛБАЙ: Ит турмуш

АҢГЕМЕ Алардын аттары да уйкаш эле: өзүнүн аты — Мыктыбек, итиники — Акжолтой. Ал дайыма ишинен кайтканда ити алдынан тосуп чыгат. Куйруктарын шыйпаңдатып, тилин салаңдатып, […]

Эрнис ТУРСУНОВ: Искендер жана Дарий

Искендер Азиядагы мүлдө аймакты чаап, кыйратып, багындырып келатып, Персияга кирет. Түмөн аскерин мамлекет чегине токтотуп: — Талабымды айткыла. Текке кан төгүлбөсүн. Ордосун, аскерин, казнасын, аймагын […]

Дилазык: Биз жана Аалам

Бир падыша миллиондогон күзгүдөн турган заңгыраган аксарай салдырат. Бир күнү анын ичине кокустан бир жолбун ит кирип кетет. Жайнаган күзгүлөрдөн аны курчаган сансыз иттерди көрөт. […]

Жек ЛОНДОН: Сапардагылар үчүн!

Которгон С.Эрматов  АҢГЕМЕ — Дагы, куйчу! — Э, Кид, ашык болуп кетти го дейм? Виски менен спирт аралашканда оңой иш болбойт, анын үстүнө коньяк да, […]

Кеңеш Жусупов: Залкар

Устатка ийбадат Залкар деп ушу кишини айтып, сыймыктансак куп жарашат. Улуттун рухий жоокери жөнүндө ой-куту уютулган шамдай күйгөн ыйык сөздөр менен кагазга жазып да, ташка […]

Шайлообек ДҮЙШЕЕВ: Ай баткан кезде сезээрбиз

(Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналат) Мухити соолуп кыргыздын Муңканып турган чагыбыз. Муунтканы калган ажалдан, Мунаса кылып алганга, Мурдараак жетип барганга, Муунабай койду алыбыз. Келбеси кетип […]