Жалкоо Бадма жана адилет казы

Бурят жомогу Бадма жалкоо эле. Бирок ал өзү жөнүндө абдан жакшы иштейт, эң эле жолдуу киши деген сөздөрдүн айтылышын каалачу. Бир жылы Бадма эгин экти. Эккен менен аны багып, карагысы келбеди. Мойну жар бербеди. Эгин талаасын отоо чөп басып, буудайы анын арасынан көрүнбөй калды. Бадманын талаасына кошуна жерге үч мергенчи ууланган жем таштап, карышкырларды өлтүрмөк болду. Чын эле карышкырлар ошол ууну жеп, анан кетүүгө аракет кылып, бирок алсырап, баягы Бадманын эгин талаасына келгенде жан таслим кылышты. Мергенчилер келип, ууланган жемди […]