Түлкү менен Турна

Украин жомогу Күндөрдүн бир күнүндө Түлкү менен Турна токойдон кезигип, достошуп калышат. Түлкү Турнаны конокко чакырат: – Кел, – дейт, – Туке конокко. Сый көрүп кетиң. Колуман келишинче сыйымды кылайын. Сенден аянат белем. Муну уккан жан конок болгусу келбей коёбу! Турна конокко барат. Түлкү буламык бышырган экен. Анысын жалпак табакка шыбап-шыбап алдыга тартат. – Айланып кетейин, Туке, алып отуруң, – дейт. Турна табакты тумшугу ченен чокулап, чокулап отуруп калат, жумуруна жук жетпейт. Түлкү болсо жаланып-жуктанып буламыкты калтырбай шыпырып жейт. Жаланып […]

Саясый притча: Теңир-Тоонун карга-кузгундары

АЛЛЕГОРИЯ  Илгери-илгери СССР деген Алп каракуш жашаптыр. Анын он беш балапаны болуптур. Алп каракуш жетимиш жыл өмүр сүрүп, күч-кубатынан тайыган кезде он беш балапан туш-тушка сабалап учуп, өз өзүнчө эгемен өлкө кургулары келет. Он беш балапандын ар бири өз жолун тапмак болот. Алардын арасынан эң эле шогу Теңир-Тоо куштары экен. СССР деген Алп каракуштан бөлүнүп чыккан теңиртоолук канаттуулар өздөрүнчө куш төрөсүн шайламай болуп, көпчүлүк добуш таз жоруну такка отургузат. Таз жоруң бийликке келгенден көп өтпөй эле Теңир-Тоо куштарынын болгон ырыскысына […]