Халит Зия УШАКЛЫГИЛ: Ферхунде Калфа

1866-1945-жылдар аралыгында жашап өткөн боордош түрк элинин белгилүү романисти жана жазуучусу. Сервети Фүнун жана Жумхурият адабий доорунун өкүлү. Сервети Фүнун адабий доорунун көрүнүктүү кара сөз […]

Дүйнө акындары Эрнис Турсуновдун котормосунда

Шандор ПЕТЕФИ (1823-1849) Венгрия Өбүү болсун жүз эсе Өтө, ширин, эң артык, Өбүшүүдөн эмне артык? Өзүң карай бек тартып, Өөп турсаң сен балкып, Андан өткөн […]

Мухтар МАГАУИН: Ай талаадагы кыштоо

Мухтар МАГАУИН 1940-жылы Семипалатинск областынын Чубартау районунда туулган. 1962-жылы Аль-Фараби атындагы Казак мамлекеттик университетин, 1965-жылы аспирантурасын бүтүргөн. «Казак адабияты» гезитинде адабий сын бөлүмүн башкарган. Казакстандын […]