Бейшебай УСУБАЛИЕВ: Жомок

АҢГЕМЕ «Көк көйнөк кийип булактап, Көчөгө чыксам кылактап. Көчөнү кең салдырган, Ысталинге ыракмат». (Эл оозунан) Атам сексен эки жашында дүйнө салып, жерге жаңы эле берип келгенбиз. Тажияга келген элдин аягы үзүлө элек болчу. Мен боз үйдүн жанында тургам. Кайдан-жайдан келгенин билбейм, бир кезде эле Калыйча апа жаныма пайда боло калды да: – Жүрүчү… – деди … Читать далее Бейшебай УСУБАЛИЕВ: Жомок