Жылкычы жана каныша

Бурят жомогу Илгери-илгери бир хандын жылкычысы болуптур. Ал өз ишин абдан мыкты билет экен. Бир гана жакшы ат таптап, мыкты тулпарларды суутуп гана даңкы чыкпай, […]