Халед ХОССЕЙНИ: Жана тоолор жаңырды

Халед ХОССЕЙНИ – теги ооганстандык АКШ жазуучусу. Биз анын «Жана тоолор жаңырды» романынан үзүндү жарыялайбыз. Бул үзүндү өзүнчө икея болгондуктан, бүтүндөй бир чыгарма катары да […]

Эсенбай НУРУШЕВ: Жаңы жанрдын жаралышы

Сын жана библиография Айтылуу акын Акбар Рыскулдун «Атакенин Акболот» үчилтиги биздеги «Көк асаба» жана «Сынган кылыч» сыяктуу көрөсөн (шедевр) саналган тарыхый романдардын көрөңгөсүн толуктап, алардын […]

Расул ГАМЗАТОВ: Менин Дагстаным

Р.Гамзатов (1923–2003) Дагстандын Хунзах районундагы Цада айылында Эл акынынын үйүндө туулган. Мугалим, журн а л и с т б о л у п и ш […]

Зульфира АСЫЛБЕКОВА: Көпүрө

АҢГЕМЕ Уулубуз Дастандын биринчи класска барып, окуганына бир айдай болуп калды. Окуусу жакшы. Былтыркы жүлүнүнөн жасалган оор операциядан, ошондогу чоң наркоздон кийин, ден соолугуна забын […]

Аида ЭГЕМБЕРДИЕВА: Бир кеч тууралуу ыр

Бир кеч тууралуу ыр Сөздөр болуп туулган күнгө айтылган, Ыр окулган кечте тамак жеп атып: «Таза, жапжаш, көрүнөсүң бир башка, Биз да сендей болдук беле?» […]

Мухтар АУЭЗОВ: Көк жал

Казак классикасынан ПОВЕСТЬ  Кара-Адырга жакынкы чоң жар элсиз, ээн, бирок бул жар ошол айылдын чет жакасында жашаган ар бир койчуга аттын кашкасындай белгилүү боло турган. […]

Алым Токтомушев таап чыккан мурастардан

Жарды, жалындуу, бактылуу, таланттуу жаштар эле. Көбү кетип, азы калды. Азы көч арасында жүрү, көбү жер алдында чиренип уктап жатыры. Ошондой тура, бири кетип, бири […]