Аким КОЖОЕВ: «Кентавр» — жан дүйнөнүн кыяматы тууралуу баян

ӨНӨР ТААНУУ Адеп баштаганда эле кино дүйнөсүнө өзүнүн өзгөчө үнү менен келген белгилүү режиссер Актан Арым Кубаттын соңку тасмасы «Кентавр» кайсы бир даражада мындан мурда тартылган картинасы «Свет акенин» уландысы, адабияттын тили менен айтканда, анын континууму десек жаңылышпайбыз. Эки тасманын тең башкы каарманы (автордун өзүнүн аткаруусунда) — айланасындагы адамдарга окшошо бербеген, дүйнө таанымы да, көз карашы да, ой жүгүртүүсү да башкалардан таптакыр айырмаланган кишилер. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, экөөнүн тең энчиленип коюлган аттары унутулуп, эл тарабынан берилген ылакап атты […]