Семиз Замай жана мангатхай

Бурят жомогу Байыркы заманда кызыктай бир жаныбар болуптур. Ал киши жегич-мангатхай аталат экен. Ошондой мангатхайлардын бири, чамасы абдан эле сугалагы болсо керек, кайсыл бир чөлкөмдө […]

Антон Чеховдун каттардан тандалган саптары

Улуу жазуучунун көпчүлүк чыгармалары кыргыз тилине которулган. Бирок кыргыз окурмандары анын жашоо турмушу, жеке кулк-мүнөзү, адабиятка, жазуучулук өнөргө мамилеси тууралуу анчалык кабардар эмес. Ал кенемтени […]

Ырысбай АБДЫРАИМОВ: Түшүнүк кат

АҢГЕМЕ Кайсы кара теке сүзүп, бала чактагы парталашым менен сеп этип койгом, билбейм. Айтору ойгонсом, терезеден найзадай тийген күндүн нуру көзүмдү уялтып ийди. Бөлмөдө менден […]

Марк ТВЕН: Тамекини таштагандан жеңил нерсе жок, мен аны отуз жолу таштадым

Марк ТВЕН (1835-1910), америкалык жазуучу Көпөстөр өздөрүнөн башкага кам көрбөйт. Жардылар гана жардыны түшүнүп, биринен-бири жардамын аябайт. * * * Кудайга сыйынгандан көрө ашатып-ашатып сөгүп […]

Ыйман ноктосу үзүлгөн бийлик

Ыйман ноктосу үзүлгөн жерде кандай коом жаралаары туурасында улуу жазуучубуз Ч.Айтматов публицистикалык эмгектеринде айтып кеткен көрүнүштүн дем-күчү артып барат. Дал бүгүн. Болгондо да бийликтин эң […]

Мидин АЛЫБАЕВ: Төлгөчүнүн сыры

АҢГЕМЕ Канчанчы жылы экени эсимде жок, айтор, кийинки согуш жылдарынын бири. Жайдын күнү болучу. Шилбили дегенди өрдөй Соң-Көлгө жалгыз бара жаттым эле. Жанымда жолдош жок […]

Кеңеш ЖУСУПОВ: Ал сулуулукка чакырат

ЖАЗУУЧУНУН БЕЙНЕСИ Түштүктүн жазы Ата Журттун башка аймагына караганда кыйла эле эрте келет. Жашыл тоолордун этегиндеги алча, гилас, алма шагы аппак, мала кызыл, саргыч, көгүш […]