Картаң малчы мактанчаакты кантип жазалады?

 Бурят жомогу Жаш жигит биринчи жолу ууга чыкты. Жыш тайгада элеңдеп ары-бери каранып коркуп барат. Тайга жымжырт. Бир убакта дарактардын шуудурун жана таштардын бири бирине […]

Түгөлбай СЫДЫКБЕКОВ: Биз, эне тилибизди абдан начар билебиз

Кыргыз кыргыз болуп жаралганы бу дүйнөдөн канчалаган залкар, асыл адамдар өттү. Биринин кеби кыргызды даңктаса, биринин сүрү кыргызды сактап келгени тарыхта айтылат, жазылат. Арийне, биз […]

Раджниш ОШО: Журналистика – шумпай шумдукка айланат…

ДИЛАЗЫК Ал өз заманынан жүздөгөн жылдар алдыда жүргөндүгүн жакшы түшүнгөн. Жана кандай гана гений болбосун, өзүнө төп келген замандаштары менен эч качан жолуга албасын да […]

Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: Колхоз

«РухЭш» сайтынын туруктуу авторлорунун бири, таланттуу жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын «Кызыл өрүк» (колхозчу) аттуу аңгемелерден жана эсселерден турган китеби басмага даярдалууда. Аталган китеп негизинен большевиктик бийлик […]

Ибрагим ЖУСУПОВ: Эстен чыкпас эки түн

БООРДОШ ЭЛ АДАБИЯТЫНАН Каракалпак элинин атактуу жазуучусу, драматургу жана акын. Өзбекстандын эл акыны Ибрагим Юсупов 1929-жылы Каракалпакстандын Чимбай районундагы, Тагжап айылында жарык дүйнөгө келген. Аңгемелерден […]