Куш төрөсү Күкүктүн бийликтен кулаганы

Украин жомогу Канаттуулардын эң улуусу Күкүк болгон дейт. Аны ургаачысы башкарчу экен. – Канаттууларды чогултуп, сөөктөрүнөн уя жаса, – дептир ургаачы күкүк бир күнү. Анан куштун баары жыйналат, карга көрүнбөйт. Күкүк сурайт: – Канаттуулардын баары келдиби? – Карга келбеди, – дешет баары. Карга биринчи күнү жок, экинчи күнү да жок. Башка куштар ичпей, жебей эки күн отурушат. Карга үчүнчү күнү келет. – Кайда жүрдүң? – дейт Күкүк андан. – Жер үстүн кыдырдым. Тоо көппү же түзөңбү деп эсеп жүргүздүм. – […]

Окшошкондор — эл шоруна калган саясый элита

Алмазбек Атамбаев ажо болгонго чейин эле анын кылык-жоруктарынан көңүлү калган саясый элита эмне үчүн аны кайра эле 2010-жылкы мамлекеттик төңкөрүштөн кийин бийликке алып келгени — жерге түкүртөт… АШАны бийлик тагына отургузууга күч үрөгөн саясый топтун мурдунан алысты көрбөгөн аракеттерин белгилүү саясатчы Азимбек Бекназаровдун  «Мен кыргызмын» аттуу китебиндеги К.Бакиевдин доорун чагылдырган бөлүктөн окуп отуруп, арким өзү баамдап алар. Төмөндөгү айрым орчундуу жерлерин «РухЭш» сайтынын окурмандарына сунуштоону эп көрдүк. Өздөрүнүн бетпардасын өздөрү сыйрыган саясатчылардын жосундарын бурмалоосуз жазгандыгы үчүн А.Бекназаровго да ыракмат айтпай кетүүгө […]