Кыргыз жомогу: Асан менен Үсөн

  Илгери, илгери бир чал-кемпирдин Асан, Үсөн деген эки баласы бар экен. Бир күнү чал отун алып жүрсө, калың куурайдын ичинен бир тоок учуп чыгат. Ал тооктун жаткан жерин караса, уя толгон жумуртка. Чал тузак тартып коюп базарга кетет. Отунун сатып, кайра келип караса, тузагына баягы тоок түшүп калган. Чал жумуртканы этегине салып, тоогун көтөрүп үйүнө келет. Тоокту жүк жыйчу тактанын алдына бутунан байлап бактырып коет. Бир күнү чал беш-алты жумурткасын алып, «падышанын тоогунун жумурткасына салыштырамын», — деп падышанын сарайына […]

Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: “Ополномочун”

АҢГЕМЕ Суу-Башы жайлоосунун бышып, толукшуп турган учуру. Бригат орокчулар үчүн обочо дөңсөө жерге “штаб” деп тигилген боз үйдүн жанында жамбаштап, көпкөк тунук асманды ырахаттана карап, кыңылдап ырдап отурат. Бирок эки көзү, оюнун баары маңдайындагы арчалуу тоолорду аралап кол орок менен чөп оруп жүргөн колхозчуларда. Өзүнөн алыс эмес жерде анын аркандалган аты оттоп жүрөт. Бригат кээ-кээде колуна дүрбүсүн ала койгону болбосо, орокчулардын ар биринин кыймылын көзү менен даана көрүп турду. Колхозчулардын бирөө-жарымы кокус арча түбүнө көлөкөлөп отура калса же жата калса, […]

Кеңеш ЖУСУПОВ: Сербейген кыргыз Сократы

Мен да Салижан Жигитов менен замандаш, калемдеш, курбу болгонума сыймыктанам. Аны менен ынак болгонубузга, адабиятка бирге келгенибизге жарым кылымдай мезгил өтүптүр. Ошондон бери аны «Саке» деп ызат кылып келдик. Ушу кыска сөз ичинде биздин ага урматыбыз, аны туу туткан сыйыбыз бар эле. Деле «Саке» деген сөз элибизде ыйык окшойт. Анткени кыргыздар дагы бир улуу кишисин Саке дешээр эле. Антип алп манасчы, залкар талант Саякбай Каралаевди айтышчу. Акыл чайкасак, «Саке» деген сөздүн кудурет-кусуру, даражасы экөөнө тең куп жарашып турат. Салижан кимге […]

Кайсын Кулиев Кожогелди Култегиндин котормосунда

БУКАЛАР ТАҢДА БАРАТАТ Таңы ушинтип атат эрте июлдун, Тоолук кыздай жүзү албырып-эриген. Жылаңайлак түшүп келет уюлгуп Хулам-Тоонун кызыл тепкичтеринен. Так астында өрдөп барат букалар, Табигат бүт нымдалыша чиренип. Булут челген мүйүзүн-айт! Бүт алар Нурларына турат таңдын ширелип! Буурул-күрөң гранит-тоо табылды, Булак – анар маңызындай, оо, мына. Жалтылдак түс саймалуу үртүк жабылды Букалардын эңгезердей жонуна! Жаным-Сөздү баарысынан артык бу Сактайт ко деп жалын-таңда үмүт мөл. Кандай сыйкыр букаларды жаркытты? Мүйүздөрү – жалаң алтын-күмүштөр! Чыңк өйдөдө чыдайт буттар чымырап! Чылгый таш-жол чыкыроондой […]

Султан РАЕВ: Оскар Уайльд

АҢГЕМЕ — И… кыйратып салгансып… Маанайың суз? – деди Асия, жаңы эле кирип келген Адэмини теше тиктеп. – Бирдемеке дедиби?.. — Карабай койду! – Адэми, тултуюп кол сумкесин керебеттин үстүнө ыргытты. – Таптакыр… Үн каткан да жок… — Каш каксаң да, көз сүзсөң да, телмирсең да! – Асия кер какшык аралаш демитти. – Карабай койдубу?.. Мен сага айткамын “мини юбкаңды кийип ал” деп… Кашайып, кайдан тапкансып узун көйнөктү кийип аласың!.. – Асия олурая тиктеди. – Билесиңби, эркектин жүрөгү кайда? — […]