ЛОМОНОСОВ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Михаил Васильевич Ломоносов 1711-жылы 8-ноябрда Архангельск губерниясынын Денисовка кыштагында дыйкандын үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Өтө эле кичинекей кезинде окуганды үйрөнгөн. Аны окутуш үчүн атасы […]

Анатоль ФРАНС: Кедейлер гана карызын шак санап берет, себеби…

Анатоль ФРАНС (1844-1924), француз жазуучусу  Журналистика коомдун заманбап динине айланса, бул – прогресс. Бирок ага мал артынан жүргөндөр менен динчилдер коому ишенбеши керек. * * […]

Казак акыны Азкен Алтайдын ырлары

БООРДОШ ЭЛ АДАБИЯТЫНАН Азкен Алтай (Азамат Акылбеков) – 1963-жылы Талдыкоргондун Алтынемел аймагында туулган казак акыны жана жазуучусу. Анын Тезек төрө жана анын урпактары, о.э. адабий […]

Муздак ташка төгүлгөн ысык жаш

АҢГЕМЕ Карлыгаш адам башына келген апаатты, өлүм менен өмүрдүн аралыгын көрдү. Өлүм-өмүрдүн бир карыш жакын ортосунда далбастап ачарчылыктан самсып качкан эл ай-талаада ит-куштун таланган жемине […]

Ишенбек ЖУНУШЕВ: Оомалуу-төкмөлүү дүйнө

АҢГЕМЕ Анча бийик эмес дөңчөдө Калык колуна кош ооз мылтыгын кармап, улам башын чулгуй туш-тарабын чычкан аңдыган мышыктай сак олтурат. Айланасына көз нурун жиберип, кимдир […]

Төлен ЭБДИКУЛЫ: Кара жума 

Казакстандын Костанай областынын Жангелдин ооданындагы Эңбек айылында 1942-жылы туулган. Аль-Фараби улуттук университетин бүтүргөн. «Жалын» альманахында, «Казакфильм» киностудиясында, «Казак адабияты» гезитинде жетекчи, Жазуучулар союзунда жооптуу катчы […]