Амал менен окусаң, жыл мезгилин табасың
Кардан тонду жамынып,
Ызгаар жортуп жорголойт.
Шыргалаң суу чорголойт.

Жадырап тийип күн нуру,
Ала шалбырт кез келет.
Заматта бүрдөйт тал-терек.

Жалбырттаган жалынсыз,
Аптабы кактайт өрттөбөй.
Йемен деген өлкөдөй.

Кырманга кызыл дан толуп,
Үйүлөт саман-топону.
Зор береке ошобу?

Айдаганда дейт экен
Мышыкты – мыш,
Итти – чык,
Карганы – кыш,
Төөнү – оч,
Уйду – өш,
Эчкини – чек,
Эшекти – хы,
Жылкыны – чу,
Койду – кош,
Тоокту – ток.

Сөздүк ыр
Байыркы мезгил – алмустак,
Бал татыган – балмуздак.
Семичкенин кабыгы – бөчөк.
Сайманын бир аты – көчөт.
Куштун тырмагы – текөөр,
Конокко эт тарткыч – бөкөөл.
Өтүктүн такасы – өкчө,
Тоо этеги – бөксө.
Кымыз ачыткан идиш – сабаа,
Манжалардын арасы – салаа.
Ууртунан жылмаюу – мыйык,
Тил албас кежир – кыйык.
Шаардын бир аты – калаа,
Жалган доомат – жалаа.
Электин алкагы – карскан,
Балканын чоңу – барскан.
Эни кыска – тайкы,
Ээрдей белес – кайкы.
Кумар кануу – моокум,
Таң шооласы – шоокум.

Баш тамгасын өзүң тап
Суюк болсо …уу
Ысытса …уу
Чурулдаса …уу
Кол чабылса …уу
Учса …уу
Көтөрсө …уу
(суу, буу, чуу, дуу, куу, туу)

Айтып берем жөө жомок
Баш тамгасын койсоңор,
Айры өркөчтүү …өө болот.
Тазалабай меш жакса,
Кернейине …өө толот.
Карышкыр түспөл кичине,
Анын аты …өө болот.
Атчан киши эгерде,
Аттан түшсө …өө болот.
Баарын туура тапсаңар,
Айтып берем жөө жомок.
(төө, көө, чөө, жөө)

Ысмайыл КАДЫРОВ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.