Акылман абышка

Бурят жомогу Ал мезгилде сараң, кекирейген, жалкоо ламалар көп болчу экен. Алар жыргап-куунап өмүр өткөрүшчү. Бир улуста ошондойлордон үч семиз лама өзгөчө билинип турчу. Алар […]

Кытайлык кыргыздар казынасынан: Асан кайгы

Элдик казына Кийинки жылдары кытайлык кыргыздар оозеки адабияттарды чогултуу ишине өтө көңүл бөлүүдө. Натыйжасында терең маанилүү, өтө кымбат бир топ элдик казына байлыктары чогулган өңдүү. […]

Советтик идеологияга аң-сезими уугуп калган элди селт эттирген фигура

Кырк чороң барбы, кыргыз? Ооба, ал карапайым мектеп мугалими болсо да түштүктөгү пахта менен тамеки эгүү түйшүгүнөн башы көтөрүлбөгөн мектеп окуучуларынын билим алуу укугун коргоп […]

Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: Бригаттын аты

АҢГЕМЕ Таң атпай өйүздөгү чоң бакка айылдагы колхозчуларды үймө-үй кирип жапырт тамак ичкенге чакырышты. Адатта таң атпай колхозчуларды чөпкө же дагы башка колхоздун бир “күйүп” […]

Паскаль – адамзат тарыхындагы эң көрүнүктүү адамдардын бири

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Француз философу, жазуучу, математик жана физик Блез Паскаль 1623-жылы 19-июнда Франциянын Клермон-Феррон шаарында туулган. Атасы Этьен Паскаль белгилүү математик болгон. Блез үчкө […]

Амирбек АЗАМ уулу: Жалтак интеллигенттердин катары оңой менен суюлбайт (2-маек)

1-маек ушул шилтемеде «Улуттук сыймыктан өткөн куру сыймык жок». Артур ШОПЕНГАУЭР Элибизде бир уйдун мүйүзү сынса миң уйдун сөөгү зыркырагандай болсочу аттиң. Кыргыз коомунда бүгүн […]

Токой дөөсү

Татар жомогу Качандыр бир кездерде бир айылда токойчу жашаптыр. Бир күнү ал токойго келет. Кыңылдап ырдап, бейкапар отун кертип атсале, капилеттен караңгы токойдон токой дөөсү[1] […]

БГУ: Информационное письмо

Бишкекский гуманитарный университет им. К.Карасаева, Центр аналитической и экспертной поддержки проектов и программ Экономического пояса Шелкового пути и Институт Конфуция при БГУ 23 июня 2017 […]

Тыныстан АРЗЫБАЕВ: Кыргыздар IX-X кылымдын тарых булактарында

Араб адабиятындагы байыркы кыргыз уруулары жөнүндөгү эң алгачкы эскертүүлөрдү биз географ Ибн Хордадбехтен (IХ к.) кездештиребиз, анда алар тууралуу тогуз-гуздардын кошуналарын санап жатканда «хырхыздардын жанында […]

Темир БИРНАЗАРОВ: Саткындардын мекени болбойт

КИНОСЦЕНАРИЙ МОСКВА ШААРЫ. НАТУРА. КҮНДҮЗ. Пластикалык операция жасай турган клиника. КЛИНИКАНЫН ИНТЕРЬЕРИ. КҮНДҮЗ. Клиниканын башкы врачынын кабинети. Стенада адамдын бет түзүлүшү тартылган сүрөттөр илинип турат. […]