Өз жазасын алган кечил

Тай жомогу Монастрда жашаган кечил[1] болуптур, бетелди[2] абыдан жакшы көрчү дейт. Ал күнүгө кыштакта ким-бирөөнүн өлгөнү туурасында билип кел деп өз нөкөрүн[3] тызылдатып жүгүртчү экен. Анткени өлүк чыккан жерде анын шыбагасына бетель буюрчу дейт. Кокусунан бир дыйкан «Бүгүн ким өлгөнүн билип кел» деген кечилдин нөкөргө айткан кебин угуп калат. Дыйкан анан өз үйүнө келет да туугандарын жыйып, минтип турганы: – Кечилге көргүлүктү көрсөтпөсөм элеби. Анткени ал шүмшүк бетелге тоюнуш үчүн кыштакта ким өлгөнүн тиленет экен. Көрсө ага адам өмүрүнөн да […]

НЬЮТОН

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Исаак Ньютон 1643-жылы 4-январда Англияда Вульстроп кыштагында төрөлгөн. Атасынын аты да Исаак Ньютон болгон. Ньютон илмийген оорулуу бала эле. Бирок ал көп жашап, өмүр бою бир жерим ооруду деп даттанган эмес экен. Карыганда да тиштери бүтүн болуп, көз айнексиз китеп окуган. Энеси Анна уулу чоңоюп калганда поп Варнова Смитке турмушка чыккан. Ушунун өзү Ньютондун андан ары окуусун өксүтпөй улантышына көмөкчү болгон. Ньютонду 12 жашында Грант шаарчасындагы шаардык мектепке беришкен. Ал бул жерде шаардык дарыканачы Кларктын батирине жайгашат. […]

Айзада АБАЗОВА: Адашкан каркыра

(мини роман) 1-глава Таанышуу Кыз орто мектепти бүтүрүү классында окуп жаткан. Сезими жаш талдай дирилдеп турган учуру. Ошондой учурда ал бирөөгө жолукту. Мектептин чоң тыныгуусунда эшикке чыгышкан эле. Жигит аны обочорокто карап турган экен. Кыз караганда көздөр кездеше түштү. — Сиз кимсиз? — деди кыздын көзү. — Мен ошолмун, — жигит да көзү менен жооп берди. — Түшүндүм,- деди жооп көз караш. Жигит ыраазы боло жылмайды. Кыз өз оюн көзү менен окутуп койгонун сезип уяла түштү да, бурулуп басып кетти. […]

Ишенбек ЖУНУШЕВ: Тили буруу Тома

АҢГЕМЕ Теребел тыптынч мелтиреп, көл да тынч. Тоо этегинде, көл жээгинде дүйүм бакка оронгон көрктүү чоң айыл. Учу-кыйыры күн чыгыштан күн батышка созулуп, баш-аягы билинбейт. Күн алтын нурун чачыраткан ак таңга чейин эле тиричилик жанданып, эми гана күн нуруна кирине баштаган. Бүгүн дем алыш экендигине карабастан даркан талаага ашыккан келиндер. Эмгек очогун алоолонтуп, берекесин агылтууга, маңдай терин төгүп, күн аптабына кактанганча иштеп калууга ашыгышат. Бардыгы кызылча талаасына кетмендерин ийиндерине кынай көтөрүп баратышат. Алды талаа четине жеткен. Таңкы сыдырым тоодон да, […]

Абийрбек АБЫКАЕВ: Элеттик куйручуктар — II

БАШЫ ушул шилтемеде Бир топ айылдаштар тойдо олтурушуп Тегирменти айлындагы балбандарды санай башташат. «Баланча балбан» — дешсе: «Жо-ок, андан өткөн түкүнчө балбан», дешип талашып калышат. Аягында мойну буканыкындай буржуйган, далылары далдайган, булчуңдары буураныкындай, чымыр дене Жумабай баарынан өткөн балбан дешип баары бир ооздон макул болуп турса: — Ой, ошол, коркок Жумабайыңарды койгулачы! Жумабайдыкындай денеге меникиндей жүрөк керек, ошондо гана Жумабайды баатыр-балбан десе болот, — деп түнкүсүн жалгыз чыгып саара кылалбаган Дияс жезде тойдогуларды күлдүргөн экен. * * * Кемин районуна […]

Эрнис досубуз ойчулдардын ордосунда

Дүйнө – жиндиканабы? Өтө эле көп убакыт өттү. Текчеде кыдыракей тизилген ойчулдар менен кеп урушпаганыма далай жылдар агып кетти. Сыртта жүрсөм, чакырып калышты. Баш баксам, баланчасы баш болуп, төлөнчөсү төш болуп, ар нерседен кеп козгоп, ар ким өзүнүкүн бербей жаткан экен. Ортого собол таштадым да, аңгеме-дүкөнгө аралашып кеттим… Эрнис Аске уулу: Силер Акыйкатка жеткенсиңерби?  Иоганн Гете: — Жакшы суроо. Мен башкалардын да жообун уккум келет. Акыйкатты тапканча, кетирген катаңды табыш оңой. Фридрих Ницше: — Ката демекчи, аялды жаратканы — кудайдын […]