Цесарка менен короз

Мадагаскар жомогу Мурда цесарка менен короз асманда жашаган дейт. Экөө бир күнү туакты бирге ичишет. Акыры ичерге эч нерселери калбаганда цесарка корозго деп турганы: – […]

Калык Ибраимов адабияттан кантип алыстаган?

Биз адабияттын астанасын жаңыдан аттаган жылдары коомчулукта кыргыз адабиятынын Белинский, Чернишевскийи сыяктуу жаңы мууну өсүп келатат деген ишеним жаралган. Ал ишенимдеги адабиятчылар: Аман Токтогулов, Калык […]

Аалы – Заман

ЗЕРГЕР Кыргыз тарыхый-тагдыры, коомдук-социалдык тирлиги гана эмес, бүтүндөй маданий жашоосунда жаңы мейкиндикти ачып баштаган Октябрь революциясы алдындагы элибиздин коомдук-рухий портрети, көкүрөк гөйү кандай алда эле? […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Эл тарапта

АҢГЕМЕ …Көкмөк болуп асман ачык эле, анда-санда үзүм-үзүм суюк булуттар кыймылсыз тургансыйт, а андан төмөндө ушул көктүн жалгыз ээси сыяктуу бир кажыр акырын каалгып, канаттарын […]

Монголдордун купуя тарыхы (ТӨРТҮНЧҮ БАП)

(1-БАП), (2-БАП) жана (3-БАП) ушул шилтемелерде Кытай тилинен которгон Аман САСПАЕВ 127. Ал кыйса, Темүрчин Аркай Касар, Чагуркан экөөнү Жамуканын алдына элчиликке жиберди. Темүрчиндин хан болгонун уккан […]