ОСТРОГРАДСКИЙ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Орус математиги Михаил Васильевич Остроградский 1801-жылы 24-сентябрда Полтава шаарында анча бай эмес помещиктин үй-бүлөсүндө туулган. Ал кичирээк кезинде эле абдан сезимтал болгон. […]

Рум падыша менен Турум падыша

Кыргыз жомогу Илгери, илгери бир Турум деген падышанын баласы куш салып кечинде үйүнө кайра келатса, ак тайлак минген бир кыз алдынан чыгат. Бала сайт: — […]

Мырзабек ЧОКОТЕГИН: Кыргыз жылкысы

Борбордук Азиянын аймагында өмүр кечиришкен байыркы бабаларыбыз б.з.ч. III миң жылдыктын ортосунда ааламда эң алгач жылкыны колго үйрөтүп, жашоо-тиричилигинде урунган калк болгон. Бул жөнүндө бүт […]

Жылкычы ЖАПИЕВ: Бакалуу саз, таш үстүндөгү куш

«Жан-жаныбарлар жашаш үчүн тамак жешеби же тамак жеш үчүн жашашабы?»  Философдордун суроосу АҢГЕМЕ Кыш аяктады. Жерге күндүн жылуу нуру жетип, тоң эриди. Бак-дарактардын бүчүрлөрү торсоюп, […]

Ралф Уолдо ЭМЕРСОН: Тарыхта эң улуу адамдар кедей болуп өткөн

(1803-1882), америкалык жазуучу  Менин кечки меймандарым саатка карабаса да, сааттын канча болгонун кабак-кашымдан сезүүгө тийиш. * * * Жаратылыш бир нерсе жаратарда генийди жаратат. * […]