Сараңдыктын жазасы

Бурят жомогу Бир жылы жазында кедей киши токойдон отун даярдап аткан. Кокусунан эле чыгыш жактан бир күкүк учуп келди да, дарактын башынан үн чыгарды: — Күн чыгыш таманга барсаң бир бийик тоо бар, ошол тоонун чокусунда чоң өгүздүн башындай алтын жатат… Аңгыча түштүк жактан башка бир күкүк учуп келип, ал да баягы дарактын башына чыгып, минтип сайрады: — Түштүк жакта бир кедейдин аялы ооруп атат. Анын үйүнө эки жылдык торпоктой чоң кара коңуз уя салып, ошол тиги аялдын канын соруп […]

Темир Сариевге энелерден алкыш!

«РухЭш» сайтынын «Мыкты Эне» аттуу атайы номинациясынын жеңүүчүлөрү аныкталып, белектер өз ээлерин тапты. Бул иш-чарабыздын максаты эмнеге экенин чечмелей кетели, азиз окурман. Кыргызда мурда «аталуу жетим», «энелүү жетим» же «тоголок жетим» деген гана түшүнүк жашап келсе, бүгүнкү күндө кыргыздын кулагына жат «социалдык жетимдер» деген жаңы түшүнүк пайда болду. «Социалдык жетимдер» – булар кимдер?! Турмуштун өгөй балдарыбы?! Жок. Кыргыздын карачечекей тукуму! Улут учугун улаар көчөт наристелерибиз. Алар ата-энеси бар туруп, бирок ата-эне мээримине, тарбиясына, камкордугуна, сүйүүсүнө мукташ келечек ээлери!!! 21-кылымдын техникасы […]

Касымаалы ЖАНТӨШЕВ: Эки жаш

ПОВЕСТЬ Жол үстү Элдин бетин көптөн бери көрбөгөнүмбү же мендеги айрым кубанычтардын күчтүүлүгүнөнбү, улам ойгонуп, кайра уктоо менен таңды араң атырдым. Мен турган убакта элдин бардыгы уйкунун тынчтык кучагында эле. Жалгыз гана Канабат станциясынын эмгектүү кыймылы, паровоздун кыйкырган үнү, жаңы төгүлгөн эгиндерди салган вагондорду маневр кылуу менен элди ойготуп, эмгекке чакыргандай, анда-санда чыккан кондукторлордун ышкырыгына баш ийип макул дегендей, «пуп-пу-уп» деп, паровоздор каршы-терши жүгүрүшөт. Элдин бардыгы туруп, күндөгүдөй кесиптерине киришти. Самовардагы чайы кайнап, кызыл чайканалар да ачылды. – Самоварчы аке! […]

Улуттук идея: Манас цивилизациясынын манифестине тезис

Адамзат XXI кылымга жаңы үмүт, максаттар менен кадам таштады. Ошол эле учурда чечилбеген түйүндүү карама-каршылыктарын да кошо ала кирди. Глобалдашуу процесси ар эл, мамлекеттер арасын мурда болуп көрбөгөндөй жакындаштырып, алардын проблемасын да кыйла жалпылаштырып салды. Мунун дурус да, бурушда жагдайлары туру. Андыктан адамзаттын ар элдеги өкүл, топтору, ар кыл бирикмелери барган сайын ар кандай прогрессивдүү идеялардын айланасына уюп, мезгил алдыга өктөм койгон проблемаларды чечүүгө белсенип кирип жатышат. Бирок бул багытта жасалгандан жасала элек, аңдалгандан аңдала элек маселелердин арбын экендиги да […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Бобулов феномени

Адабий портрет Мен Камбаралы Бобулов феноменин ар тараптан карап көрдүм. Биринчи – анын адабий сынчылыгын карасам, сөз жок, анын фигурасы өткөн кылымдын аягында эң тайманбас, тайсалдабас, өжөр сынчы катары чыга келет. Эл аралык адабий сынчылар ассоциациясынын (МАЛК) Кыргызстандан, балким Орто Азиядан жапжалгыз мүчөсү болуп жүрдү, өзү да ошонусуна сыймыктанып, макалаларды жазганда «МАЛКтын мүчөсү» дегенди кошуп койчу. Чын эле ал учурда азыркыдай жайнаган ассоциациялар менен коомдор жок кезде жалпы кыргыздар үчүн Бобуловдун МАЛКка мүчө болуп жүргөнү чоң сыймык, улуттук мактаныч эле. […]