Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА: «Комсомолдук той»

АҢГЕМЕ Чоң клубда «комсомолдук той» болот экен деген кабар айылга тарагандан баштап, бу тойду көргөнгө куштар болгондор клубду күн мурунтан эле айланчыктай башташты. Себеби мындай той айылда мурда-кийин болуп көргөн эмес. Райондон келген комсомолдун биринчи катчысы бул тойдун заманбап, комсомолдук болорун, эч кандай салттуу ырым-жырымсыз өтөрүн, анын кантип өтө турган жол-жоболорун айыл активдерине бышыктап түшүндүрүп, анан тойго өзү жана колхоздун райиси катышарын да билдирип кетти. Ошондон бери Кадырбек бригатта тыным жок. Канча жыл акталбай жаткан клубду эки күн ичинде актаттырды, […]

Кемел БЕЛЕК: Көрүстөн көрсөм козголот неге делебем

ӨЛҮКШААР Кызгалдак каптап көрүстөн ичи жаңырган, Түпкүрдөн эми чыкпайсың гүлдөй жер жарып. Жолоочу кезде жоголуп, кайра табылган Бейитиң издеп безилдейт бейпай бир карып. Кечиргин аны, а балким чындап жаӊылган, Адашкан балким акындык аттуу жин даарып. Кандай жан, ботом, арманы ичте чаӊырган?.. Бир билсе билет Жараткан өзү кимде айып!.. Хафиз (Апыз) ЭҢСЕЙ ТУРГАН ЖАЙ ЭМЕС Көрүстөн көрсөм козголот неге делебем, Өлүкшаар сүрдүү, өлүкшаар калбаат, ары шаа. Карагым, тыңда, тирүү жан эңсер жай эмес, Ар адам мында тагынан тайган падыша, Ар аял […]