Токой дөөсү

Татар жомогу Качандыр бир кездерде бир айылда токойчу жашаптыр. Бир күнү ал токойго келет. Кыңылдап ырдап, бейкапар отун кертип атсале, капилеттен караңгы токойдон токой дөөсү[1] чыгып, аны көздөй келатат! Тулку бою капкара жүн, узун куйругу чайпалып, арбайган-тарбайган манжалары кыбырап, түк баскан кулагы кыймылдаганычы түгөттүн. Ал токойчуну көрөр замат арсалаңдап каткырат: – Йе, мына азыр, ойной турган кишини таптым өзүмө! Сен ким деген немесиң? Алдыда не балээ болорун отунчу дароо түшүндү. Эмне кылышты ойлонот да, минтип амалданат: – Менин атым – […]

БГУ: Информационное письмо

Бишкекский гуманитарный университет им. К.Карасаева, Центр аналитической и экспертной поддержки проектов и программ Экономического пояса Шелкового пути и Институт Конфуция при БГУ 23 июня 2017 г. проводят Второй Абдуразаковский форум, посвящённый 80-летию со дня рождения Ишенбая Абдуразаковича Абдуразакова. Данное мероприятие ставит целью изучение и пропаганда его яркого жизненного пути, безупречную трудовую деятельность, богатого научного наследия являющихся образцом беззаветного служения обществу и народу, которые сыграли большую роль в сближении разных народов и их культур. И.А.Абдуразаков на протяжении всей своей жизни строго […]

Тыныстан АРЗЫБАЕВ: Кыргыздар IX-X кылымдын тарых булактарында

Араб адабиятындагы байыркы кыргыз уруулары жөнүндөгү эң алгачкы эскертүүлөрдү биз географ Ибн Хордадбехтен (IХ к.) кездештиребиз, анда алар тууралуу тогуз-гуздардын кошуналарын санап жатканда «хырхыздардын жанында түргөштөр, азкиштер, кыпчактар да айтылат»[1]. Ал-Истахри боюнча («Китаб масалик ал-мамалик») кыргыздар «тогузгуздардын, кимактардын, хазлажилердин океандары менен жерлеринин аралыгында» жашаган [2]. Башка жеринен биз Итил (сыягы Иртыш) дарыясы «мага маалим болгондой хырхыздардан (жеринен) агып баштайт» деген сөздү кезиктиребиз [3]. Фарсы котормосуна ылайык: «Ал эми Итил дарыясы кыргыз чектеринен агып чыгып, андан ары булгарларга жетип, буртастар ченде […]

Темир БИРНАЗАРОВ: Саткындардын мекени болбойт

КИНОСЦЕНАРИЙ МОСКВА ШААРЫ. НАТУРА. КҮНДҮЗ. Пластикалык операция жасай турган клиника. КЛИНИКАНЫН ИНТЕРЬЕРИ. КҮНДҮЗ. Клиниканын башкы врачынын кабинети. Стенада адамдын бет түзүлүшү тартылган сүрөттөр илинип турат. Столдо бири-бирине бет маңдай эки адам отурат. Столдун төр жагында көз айнекчен ак халат кийген жашы алтымыштарга келип калган орус улутундагы клиниканын башкы врачы ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ. Анын маңдайында 65-70тердеги, кашка баш азиат улутундагы, тыкан костюм шым кийген, галстукчан интеллигент САКИЕВ АСМАНБЕК отурат. БАШКЫ ВРАЧ Сиз жакшылап ойлондуңузбу? САКИЕВ АСМАНБЕК Ооба, өзүңүз билесиз, башка аргам жок. […]

Сынакка: Кайыңдынын кайыңдары (Менин айылым)

№12 Мен жашаган айыл Баткен облусунун Баткен районунун Кайыңды айылы. Кайыңды район аймагындагы тоолуу айылдардын бири болгондуктан, жайкысын бош убактыбыз дээрлик жайлоодо өтөт. Жыл сайын чоң атам менен чоң энеме кол кабыш кылуу үчүн Чаар-Таш жайлоосуна чыгабыз. Жайлоонун Бел деген ашуусуна жеткенде бир кереметке жеткендей ар бир бараткан адам эс ала түшөт. Анткени бул жерден биздин Кайыңды айылы алаканга салгандай көрүнөт. Касиеттүү Дары-Булак шаркыратмасы агып түшкөн жерден биздин жайлоолордун этеги бүтүп, айыл башталат. Ар кандай жарааттарга, түрдүү ооруга даба болгон […]

Амирбек АЗАМ уулу: Жалтак интеллигенттердин катары оңой менен суюлбайт (1-маек)

«Улуттук сыймыктан өткөн куру сыймык жок». Артур ШОПЕНГАУЭР Элибизде бир уйдун мүйүзү сынса миң уйдун сөөгү зыркырагандай болсочу аттиң. Кыргыз коомунда бүгүн болуп жаткан терс көрүнүштөргө бу жакта көбүбүз кайдыгербиз. Ал эми сыртта жүрүп Кыргызстандын аянычтуу абалына каңырыгы түтөгөн мекендешибиз, учурда Прага шаарында жашаган көрүнүктүү калемгер Амирбек Азам уулу (Усманов) «РухЭш» сайты менен тыгыз байланыштагы авторлорубуздун бири. Убакыт-сааты аз болсо да биз Амирбек агабызга атайы чоң өтүнүч менен кайрылып, окурмандардын кеңири катмарын ойго салар маек курсак деп жүрдүк эле. Акыры өтүнүчүбүз орундалды. […]