Көптү көргөн сыйкырчы

Монгол жомогу Илгери заманда көп жашап, көптү көргөн сыйкырчы болот. Аны бир күнү кан чакыртат. Кан өзү турмушунда кыйынчылык эмне экенин көрбөптүр, ал ошонүчүн зулум […]

Балдар чыгармачылыгы боюнча конкурс жеңүүчүлөрү аныкталды!

1-июнь – Балдарды коргоо күнүнө карата 2016-жылдын декабрь айында жарыяланган балдар чыгармачылыгы боюнча конкурсубуз жыйынтыкталды. Конкурска бардыгы болуп он эки окуучу катышты. Калыстар курамындагы белгилүү […]

Темир БИРНАЗАРОВ: Саткындардын мекени болбойт (уландысы)

Башталышы МУГАЛИМ БОМЖ Тууган, эгер мүмкүнчүлүгүң болуп калса, ушул катты Путиндин өзүнө берип койсоңуз, чоң жакшылык кылган болот элеңиз. ВРАЧ БОМЖ Сен антип биздин мамлекетти […]

Ризван ИСМАИЛОВА: Коктудагы сары айвандар

АҢГЕМЕ Коктуга конгон айыл тоону көздөй чукулунан өрдөп кетет. Бир жак өйүзүндө береги үйлөрдөн кыйла обочорок тектирде үстү камыш менен жабылган тамда жашаган аялдын бир […]

Талгат КЕҢЕШБАЕВ: Кек

АҢГЕМЕ Кыз кылыгындай наздуу, кулпурган жайык жайлоо. Жумшак жел. Буралып, шыңкылдай күлгөн эрке булак… Көрүнгөндүн жугундусун ичип жүрүп күлтүйө семирген дөбөттү ала канчык куйругун шыйпаңдатып […]