Азамат ТӨКӨРОВ: Жүз грамм

АҢГЕМЕ Жайдын толуп турган убагы. Төбөдөн тийген күн мээни куйкалайт. Шаарга атайын түшүп калганым үчүн базарда дүкөн иштеткен досума жолуга кетмек болуп телефон чалсам, ал базардагы дүкөнүндө экен. Бир жагы шаардын ысыгынан пааналап, бир жагы көңүл жакын досум менен чер жаза сукбатташмакка жетип бардым. Экөөбүз көк чайдан ачуу кылып демдеп алып, узун сабак кепке түштүк. Чак түш болуп калгангабы же күндүн ысыгынабы, айтор, кирген-чыккан кардарлар деле аз. Досум экөөбүз көк чайдан шорулдата ичип, боргулдана тердеп, кызуу кепке кирдик. Бир маалда дүкөнгө […]

Аман САСПАЕВ: Сарала ит

АҢГЕМЕ Мурда дайыма көрүп жүргөн, кадимки бир Сарала иттин өмүрү кийинки күндөргө чейин эсимде сакталып, көп ойлорду туудурду. Жандуулардан бул өңдүү жүүнү бош, өзүнө кайдыгер караган немени аз кезиктиребиз. «Дүйнөдөгү ар бир нерсе жашоо үчүн күрөшөт» дейбиз. Андай болсо анын жашап жүрүшү да күрөшсүз болбоого тийиш. Бирок Сарала иттин жашоосу андай эмес. Мени да, башкаларды да ойлонто турган нерсе ушул Сарала иттин тирүү кезинде «ау» деп бир ирет үргөнүн же бирер аял короосунан кууп чыкканда, бөйрөгүнө тийген муштумдай таштын зардабынан […]