Азамат ТӨКӨРОВ: Жүз грамм

АҢГЕМЕ Жайдын толуп турган убагы. Төбөдөн тийген күн мээни куйкалайт. Шаарга атайын түшүп калганым үчүн базарда дүкөн иштеткен досума жолуга кетмек болуп телефон чалсам, ал […]

Аман САСПАЕВ: Сарала ит

АҢГЕМЕ Мурда дайыма көрүп жүргөн, кадимки бир Сарала иттин өмүрү кийинки күндөргө чейин эсимде сакталып, көп ойлорду туудурду. Жандуулардан бул өңдүү жүүнү бош, өзүнө кайдыгер […]