Унутчаак күйөө бала

Орус жомогу Күйөө бала кайненесиникине келип калат. Кисель берет кайненеси. Жеп көрөт аны, жагып калат. – Мунун аты эмне? – деп сурайт. – Кисель. Тилин […]

Абдырасул ТОКТОМУШЕВ: Боогачы (экинчи баян)

<<<<<<<<<<<<<<<Башы ушунда * * * Боогачы жакшы атты, сулуу жарды, куюлушкан ырды жакшы көргөн ышкыбоз адам болуптур. «Кара көздөр жоодурап турса, шагын сындыргым келбейт…» дечү […]

Аман САСПАЕВ: Фергана баяны жөнүндө

Жазуучунун жан дептеринен Кытайдын өтө көрүнүктүү тарыхчысы Сыма Чиендин мындан 21 кылым илгери жазган «Шыжи» («Тарыхый жазмалар») аттуу 130 томдон турган тарыхый китептер сериясынын 123-томунун […]

Ракманберди МАМАНОВ: Үч катын (уландысы)

Башы ушул шилтемеде Осмон Карачач менен бийлеп жатты. Музыкага биротоло берилип калган кишидей каалгыйт, чайпалат эси оогондой. Таиржан Шакиржанович Назикти бекем кучактап алып колдорун сороктотуп, […]

Дүйшөн КЕРИМОВ: Арзуунун күндөлүгүн барактап

ЭССЕ «Оо, махабат сен болбосоң дүйнөдө, Бирин-бири алмак эле ким эске!» Табылды МУКАНОВ Ал күндөлүгүн барактап олтурду. Артынан түшпөсө да, анда-санда чиймелеп жүрчү. Жазып койгону […]

Массалык адабият менен сойкуларга жасаган мамилебиз бирдей, бирок…

ДОН-АМИНАДО (Аминад Петрович Шполянский) (1888-1957), орус акыны Башкы маселеге келгенде бирикпегендер кийин болор-болбос иш үчүн ажырашат. * * * Эркек жөн эле алдайт, аял алдаса […]