Олжобай ШАКИР: «Баатыр жокто майданга маскарапоз чыгат»

«Философтор да, дин өкүлдөрү да көп учурда бири-бирине карышып каршы чыгат, бирок ушунча болуп философтор бир дагы дин өкүлүн өлүмгө кириптер кылган жок, а дин […]