Ынтымак жөнүндө притча: Күнөөлүү эрди-катын

Коңшу жашаган эки башка үй-бүлө болуптур. Бири качан болсо ыр-чыры бүтпөгөн, бири качан болсо эриш-аркак, бейпил турмуш сүргөн бүлө экен. Бир курдай бейпил турмушта жашаган […]

Асылкеч, кадыркеч алайкуулуктарымдын алакандай аңгемелери

Жаш калемгер Ош обласынын Кара-Кулжа районунун жогору жагында капчыгай менен өрдөп кеткен, күрпүлдөп таштан-ташка урунуп, узунан чубалган тоолору менен киндиктеш аккан кадимки Тар дарыясынын жээгинде отурукташып, […]

Жылкычы ЖАПИЕВ: Мамлекеттик идеологияны реалдуу турмуштан эмес, фольклордон издеп келишти

Кара сөз чебери Жылкычы Жапиев көп жазуучулардын бири эместигин анын өрнөктүү текстин окугандар баамдайт. Бизде сүрмөтоп жазуучулар оголе көптүгүнөн окурман журту да жакшы менен жаманды […]

Кеңеш ЖУСУПОВ: Каралдым, тоолор…

АҢГЕМЕ Мээркан терезеден кулпуну тапты. Анын каралаары. Экөөнө эзелтен бери бир үй тең. Нөөмөттөшүп, жалпак боз тамды күзөтүшөт. Уясынан учкан кушка окшоп, Мээркан кетип калат. […]

Ракты жеңген дарыгер чыкты

1-макала Ооруну Кудай эч кимге бербесин! Аалам силкээр күчү бар алкынган адам да оору келсе алеки саатта аргасы түгөнгөн мусаапырга айланат да калат. Ошондо бир […]