Ата, бала жана эски кумура

Ооган жомогу Өспүрүм бала бир күнү ичинде суу куюлган кумураны шыкаалап, өз сөлөкөтүн көрөт. Тилин чыгарса, тили да көрүнөт кумура ичинен. Башын чайкаса, тиги да […]

ФАЛЕС

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП  Илимдин түзүүчүлөрүнүн эң алгачкыларынан болуп эсептелген байыркы грек математиги, философ Фалес Милетский б.з.ч. 625-жылы Эгей деңизинин боюндагы Кичи Азияда жайгашкан гректердин соода […]

Бейшенбек БЕКЕШОВ: Хашим табып

(1-макала) 2-макала Өмүр бою жакшы адамдарды, жакшы иштерди даңазалоо менен алектенип келем. Көп учурда көпчүлүктүн көөнү, жакшылыктын жайылышы үчүн кем тузу болсо келтирип, боёосун кандырам. […]

Түгөлбай КАЗАКОВ: Байыркы кыргыздын аты калды, заты жок

  Төрт дубал – көчмөн үчүн түрмө. * * * Акылдуу киши түшүнүктүү сүйлөйт. * * * Эркиндикти эңсеген жалгыз болот. * * * Эркектин […]

Венера БӨЛӨКБАЕВА: Экөө

АҢГЕМЕ Аял… Эркек… Экөөнү эмнегедир көп эстейм. Бирин эстегенде, экинчисин. Экинчисин эстегенде, биринчисин. Экөө — бир асмандын алдында, бир айылда, бир арыктан суу ичип жашашкан. […]

Илимий макаламды уурдаттым!

АҢГЕМЕ Университетти бүтөрүм менен эле илимий ишке жөндөмдүүлүгүм эске алынып, өзүм дипломдук иш жазган кафедрада калтырылдым. Кечээ эле өзүм дарс угуп отурган дарсканаларда студенттерге сабак […]