Жылкычы ЖАПИЕВ: Кара чыйырчык менен Таранчы

ЖОМОК Жазында келгин куштардын бири Кара чыйырчык кайкып учуп, Таранчы олтурган бутакка конду. – Сен кайдан келдиң? – деп сурады Кара чыйырчык Таранчыдан. – Үйдөн, […]

Ылганган ырлар («Жаш акындар жыйнагынан» 1-бөлүк)

2016-жылы «Бийиктик» басмасы (азыркы аталышы — «Улуу тоолор» басмасы) тарабынан жарыкка чыккан «Жаш акындар жыйнагына» көз жүгүртүп отуруп, адабият астанасын аттаган сүрмөтоп жаш калемгерлердин көркөмдүк […]

Бейшенбек БЕКЕШОВ: Лейкоз – кандын рагы

1-макала жана 2-макала 3-макала Дагы бир кызык. Хашим табыптын бейтапканасында алгач 40 күн жаткан соң сакайганыма кайыл болуп, кардиограмманын гана өзгөрүшү үчүн  кайра келип бейтапканга жатпайт […]