Алтан-Шагай-мэргэн жана анын уулу киши жегичтерди кантип жеңгендиги тууралуу

Бурят жомогу Илгери өткөн замандардын биринде сары талаанын ортосунда, Сары деңизге жакын аймактардын биринде, үч тоонун этегинде аска сымал күмүш сарай болуп, анын капкалары да […]

Чжуан-цзы: Какылдап-какшаган миң ооз кебиң желге сиңет, а ооз ачпай жүрүп айткан бир ооз кебиң элге сиңет

ДИЛАЗЫК Баарын билгиси келген адам эле даанышман болуп чыкпайт. * * * Кыйшык темирди түз темир менен урсаң, түз темирди да майыштырасың. Эгер далилденген ишти […]

Назым ХИКМЕТ: Бурхан жана даанышман карыя жөнүндө жомок

Менин уулума экинчи жомок Балам, качандыр бир мезгилде, кайсы бир падышалыкта, кайсы бир мамлекетте ак сакалдуу киши жашаптыр. Ал эң боорукерлердин эң акылманы, эң акылмандардын […]

Александр ПУШКИН: Полтава

ПОЭМА Которгон Алым ТОКТОМУШЕВ Биринчи кайрык Байлыгы бар, даңкы бар, Бак даарыган Кочубей; Шалбаасы кең чалкыган, Сан жылкысы күтүрөйт. Полтаванын жан жагы; Хуторлору, чарбагы. Ачык, […]

Майкл ФАРАДЕЙ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП Англис физиги жана химик Майкл Фарадей 1791-жылы 22-сентябрда Лондондо туулган. Атасы темир уста болгон. Ата-энеси кедей болгондуктан Майкл башталгыч мектепти гана бүтүрүп, […]