Венера БӨЛӨКБАЕВА: Кымгуут бүгүн жандүйнөмдө

СУРООЛОР (Өзүмчө олтуруп, өзүмө толтура суроо бердим) Ким мага чертип берди эле? Муңдуу бир күүнүн кайрыгын. Ай жаркып тийип турсаң да Сагынтат неге жарыгың? Кайда […]

Билермандар

Сопулардын притча-жомокторунан Өлдү деген адам кокусунан тирилип, табытты такылдатат. Үстүн ачышса – чын эле тирүү экен. Отурат. – Өй, силер не кылганыңар? Мен тирүүмүн го! […]

Пафнутий ЧЕБЫШЕВ

БИЛГЕНДЕН БИЛЕЛЕГИҢ КӨП  Орус математиги Пафнутий Львович Чебышев 1821-жылы 16-майда Калуга губерниясынын Окатово айылында помещиктин үй-бүлөсүндө туулган. 9 бир туугандын улуусу болгон. Пафнутий бала кезинен […]

Кожогелди Култегиндин котормосундагы казак акыны Темирхан Медетбек

КӨКТӨМДӨГҮ СҮРӨТ Түнү менен жааган жамгырдан Дүйнө салбырап, Басылып калыптыр. Жердеги чалчыктар – Жыртып-жыртып таштаган Фотосүрөттөр сыяктуу Ар жерлерде Чачылып калыптыр. Үзүм-үзүм Чалчыктын бирөөсүндө Көмкөрүлгөн […]

Венера БӨЛӨКБАЕВА: Гүл

ЭССЕ Кеч күздө, бойлору мени менен тең ак, көк, кызыл, сары болуп топтолуп өскөн гүлдөрүм бажырайып ачылып алышкан. Жыпар жытын аңкытышып жазда эле ачылышса болбойт […]

Сол кары – левое крыло, крыло народовластия

Жомогу ЖОЛдо айтылган,    Жоругу ЖОЛдо камтылгын. Арстанбек Были-легенды слогались в ПУТИ, Правила жизни сростались в ПУТИ. Арстанбек Этот раздел является дополнением к Конституции в […]