Грузиндердин көөнөрбөс мурасы

(Жогорудагы сүрөт — “Жолборс терисин кийген баатыр» дастанына иллюстрация) 1940-60-жылдары кыргыздарда Автандил, Тариэль, Тинатин, Рустеван сыяктуу ысымдар көп коюлган. Бул адамдар грузиндердин «Жолборс терисин жамынган баатыр» дастанынын башкы каармандары. Быйыл көөнө дастандын автору Шота Руставелинин 850 жылдык мааракеси. Жазылган грузинче бул дастанды, Баяндап өзүңөргө айткандарды — Каухардай бирден иргеп, кураштыргам, Кадимки каухарлардан Ирандагы. Түптүгөл зыяны жок эритилди, Кандырар ашыктыкка чаңкаганды. Кыргыз окурмандары Шота Руставелинин “Жолборс терисин кийген баатыр” поэмасы менен Алыкул Осмоновдун котормосунда тааныш. Поэмада аруу сүйүү, бекем достук, жакшылыктын […]

Луиза Мэй ОЛКОТТ: Кичинекей айымдар

Америкалык жазуучу Луиза Мэй Олкотт (1832-1888) «Кичинекей айымдар» аттуу бул чакан романы менен 1868-жылы дүйнө адабиятына өз шооратын тааныткан. Белгилүү бул чыгарма Таалайбек Абдиев тарабынан түпнускадан которулуп, кыргыз окурмандарына алгач ирет жетип отурат… БИРИНЧИ БАП ПИЛИГРИМ ОЮНУ — Белек-бечкексиз кантип Рождество болсун,- деп күңкүлдөгөн Жо килемчеге кыйшая кетти. — Кедейлик курусун,- деп үшкүрдү Мег, эски көйнөгүн карап. — Кээ бир кыздардын кооз буюмдарынан башы айланат, башка кыздардын болсо эч нерсеси жок, ушул да адилеттүүлүкпү?- деп ыйламсырап таарына кетти кичинекей Эми. […]