Сопулардын притча-жомокторунан

Абдулла Ибн Жапар аттуу бакчанын ээси болуптур. Бир күнү ал өз бакчасын аралап жүрүп, жүзүмдүн түбүнө келгенде ынды кара малайды көзү чалат. Соксоюп отурган иттин маңдайында колунда бир сындырым наны бар малай да чөк түшүп отурган экен.
Малай маңдайындагы дөбөткө бир үзүм нан ыргытканын байкайт Абдулла. Дагы ыргытат, дагы. Абдулла сурайт:
– Сага күнүгө канча нан беришет?
– Болгону эле ушул нанды, – дейт малай.
– Ошо жалгыз наныңды анан итке бересиңби? – Абдулла таңгалып сурайт.
– Бу жерде иттер чанда бир болчу эле, менимче мунусу ачка үчүн алыстан келсе керек. Ошонүчүн нанымды дөбөткө бергенге туура келди.
– А өзүң бүгүнкүңө эмне жейсиң? – берешен Абдулла суроолуу тиктейт.
– Мен го чыдаармын, – дейт малай.
Абдулла Ибн Жапарды ой басты: «Мен бүт дубанга өзүмдүн марттыгым менен белгилүүмүн десем, бул малай менден өткөн айкөл турбайбы». Мына ошондо Абдулла малайга жүзүм бакчасы менен кошо эркиндикти тартуу кылган экен.

Жыргалдуу турмушту тандоо
Кеменгер Бахауддинден өткөн бактылуу адам болбоптур, ал өмүрү өтөр өткөнчө күлүп-жайнап жүрчү экен. Анын бүтүндөй өмүрү майрамдык маанайга бөлөнүп турчу дешет! Атургай өлүмдү да жаркылдап күлүп тосуп алганычы. Аны тегеректеп отурган шакирттеринин бири сурайт ошондо:
– Өлүм алдында күлүп турганыңыз кандай? Сиз өмүр бою эмне үчүн күлүп-жайнап келгениңизди суроого батынбадык, эми минтип ажал алкымдан алган кезде да күлүп турганыңыз кандай? Мунун сизге эмнеси күлкү?
Кеменгер аксакал жооп айтат анда:
– Канча жыл мурда – он жети жашымда карылык кажырына баш ийген устатымдын алдына мен да келгемин. Ал анда күүсүнөн тайган жетимиш жашта болсо да себепсиз күлүп-жайнап жүргөнүнөн улам мен сурадым: «Күлгөнүңүздүн не жөнү бар?» Ал айткан болучу: «Мен рухий эркиндикте жашаган адаммын. Бул менин тандоом. Ар таңда көзүмдү ачып ойгонгондо: бүгүн сүйүнүчтү же күйүнүчтү тандоо керекпи деп өзүмдөн сурайм. Сурайм да, сүйүнүчтү тандайм. Бул эң эле жөнөкөй, табигый жыргалчылык».

Которгон Олжобай ШАКИР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.