Калемдешибиз Таштанбек Чакиевдин «Сүйүү лабиринти» деген аталыш менен ыр китеби жарыкка чыкты. Автордун айтымында, аталган китеп «Айат» басмасынан 300 ныскада жарыкка чыкты. Китептин өзгөчөлүгү — түпнуска менен бирге орусча, түркчө котормосу да коштолуп берилген. Бу жыйнак негизинен «Бегимай ыр түрмөгүнөн» турат. «РухЭш» сайтынын окурмандары менен аталган китепке кирген акындын махабат музасын тааныштырууну эп көрдүк…

1

Коңгуроо күмүш шыңгыр күлкүң сенин,
Күйүттүү угасыңбы акын кебин.
Сүйүүдөн кайт болгондо агаң көөнү,
Күн болуп, чыктың кайдан жаркып, Бегим?!

Өмүрдө миң кубулат адам көөнү,
Сүйүү бар бейиш кыла турган көрдү.
Жалгыздык жанга арачы боло албады,
Жарыксың тоо башында күткөн мөңгү.

Бегимай, жар боорунда  гүлдү кара,
Бегимай, ың-жыңы жок түндү кара!

2

Эзилип жаным барат сени дегдеп,
Элесиң жанга Бегим болду эрмек.
Дүйнөң ай, бир сырдуу күч болсо гана
Сүйүүмдү сага алпарып койчу теңеп.

Непадам, сен да жүрдүң мени самап,
Үзүлгөн ойду ойго чүргөп, жамап.
Анда эле айлантары чын ааламды,
Сагыныч, күтүү, арман жана азап!

О, Бегим! — жарыгысың өчкөн шамдын,
О, Бегим! — жамалысың атчуу таңдын.

3

Гүл өсөт тоо койнунда жапан, жалгыз,
Күн тиет, мээрим төгөт, бирок алсыз.
Күйүттүү өмүрүмө кулак төшө,
Бегимай деп ойлобо: “Кандай арсыз!”

Махабат көңүлүмө тарткан парда,
Көп ойлоп, таппай келгем бирок арга.
Мен бүгүн окшошомун тоо койнунда
Куласа, суу чыкпаган кумдак жарга.

Бегимай, “Жар куланып суу болбойт”- дейт,
Бегимай, “Жалгыз өлсө чуу болбойт!”- дейт.

4

Көңүлдө көп ойлонуп сага келем,
Көңүл түз, о Бегимай сага деген.
Жашоодо көп жакшылык бар го дечи,
Күттүрүп не күттүрбөй келип, кеткен.

Ошонун бири арзыбас жалгыз сага,
Сен — жашоо, багыт берчүү жалгыз мага.
О, Бегим не кылганың, не дегениң,
Жообуңду күтө берип, кетти арга.

О, Бегим, жакын жүрүп, сен алыссың,
О, Бегим,  көөдөй түн да, сен жарыксың!?

5

Күмүш жибек өңдөнөт олоң чачың,
Күмүш Айга окшошот ийме кашың.
Жолуктуң да оюмду ойрон эттиң,
Жоготконум билдиңби минтип башым!?

Эргигенин ал антип канымдын айт,
Эзилгенин ал антип жанымдын айт.
Садагасы Бегимим, тынч алайын,
Эң болбоду арзышкан жарыңды айт!?

Айтчы жашоо маңызы Бегим неде,
Таң атат да, Күн батат анан неге?

6

Көзүнөн нур төгүлүп, көөнүм сыздайт,
Көңүлдө сезим бийлеп, көөдөн ырдайт.
Ашыктык дартын айтсам маселдетип,
Ашыгым, Бегим неге көңүл бурбайт?

Жалганда күн шооласы жанат, өчөт.
Жарык нур айдан кулап, жерге төнөт.
Бегимим, сүйүү болуп өзөгүмдө
Беймарал жаткан данек ырдап өнөт.

О, сүйүү, уу ууртатып, бал татыттың,
Койнунда бир жатарбыз жан табыттын.

7

Канткенде мен өзүңө сүйүүмдү айтам,
Канткенде орундалат үмүт-шайтан.
Канткенде эриниңе эрдим тиет,
Канткенде жарык түшөт жансыз айдан.

О, кечир, сулуу Бегим курган башты
Ой басып, кургаталбай келем жашты.
Ой тунук, ойрон курак өтүп кетип,
Агаңдан мүмкүн минтип акыл качты.

Сен сүйүү, мүмкүн жалган, азгырыксың,
Таштанды тагдыр жолдон азгырыпсың.

8

Күү чертилип жүрөктөн чыгат Бегим,
Күн асманда күлмүңдөп жылат Бегим.
Сагынычтан саргайып бара жатам,
Садагасы, бар беле алчуу кегиң?!

Жоодураган көздөрүң жанга азык,
Жолугуштук кез келип, кайдан ашык?
Бирок дагы мерессиң неге мынча,
Көңүлүңдү бир саамга койбос артып?

Ай жамалың Бегимим өпкүм келет,
Ашыгым деп жалбарып өткүм келет.

9

Кызылдан көйнөк кийип бураласың,
Күйүт да, арман болуп кураласың.
Бегимай, катар басар жаштыгым жок,
Карылык чертип турам улагасын.

Бегимим, жаздай сүйкүм жамалың бар,
Бегимим, күндөй толкуп жанарың бар.
Бегимим, көөдөй түндү жарык кылар,
Арзууда айтчы кандай амалың бар?

Бегимай, жашоо күндүн кызыгын айт,
Бегимай, көйнөгүңдүн кызылын айт!

10

Көйнөк кийип, көйкөлүп басасың сен,
Көркү айдай жүзүңдү катасың сен.
Ышкы отуна мас болуп жүрсө Таштан,
Жалгыз-жарым, ыйбааң го, жатасың сен.

Нурданасың толукшуп, олдо Бегим,
Нур жүзүңө жарашып кызгылт эрдиң.
Сагынтасың мынчалык жакын жүрүп,
Садагасы бир өптүр, өчсүн демим.

Сени сүйүп, азапка батты жаным,
Эриниңе жеталбай катты каным!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.