Жаркын ТЕМИРБАЕВА: Ай ыйлаган түн

НОВЕЛЛА “Ош-90” окуясында шейит кеткен кыргыз-өзбек жарандардын жаркын элесине эстелик”. Автор Сайкал кемпир 76 жаш курактан өтүп калганда асырап алган жалгыз уулу Сүйүндүк үчүн жер которуп келгенине жараша, “багы жокко дагы жок” болуп өзбек менен кыргыздар да минтип урушуп калбаспы… Уулун аскер кийимчендер алып кеткенден бери көп эле күндөр өттү. Алардын эмне деп сүйлөшкөнүн анча түшүнө албай калган. Анын үстүнө кулагы да жакшы укпайт. Көзүнүн көрүүсү да начар. Өзү менен өзү сүйлөшүп, Сайкал кемпирдин эки көзү көчөдө. Дөңгөчкө отуруп алып, […]

Иманбек АЗИЗИЛЛА уулу: Дин жолунда бир өмүр

Тарых Кремлдин кызыкчылыгына ылайык бурмаланып, көз каранды саясат менен адабият гүлдөп, каада-салт эскичилик деп биротоло жерилип, «дин бул — апийим» деген өөн идеологиянын доораны катуу жүрүп жаткан катаал маалда алыскы Алай районунан 19 жаштагы бир жаш жигит атасынын каалоосу, өзүнүн ынтызарлыгы менен белин бекем бууп, дин илимин алганы Бухарага жол тартат. Агезде Бухара (негедир социализмдин атеисттик саясатты туу тутканына карабай) Орто Азиядагы диний билим берүүнүн очогу болгон. Жаш илим талапчысы өзүнүн зээндүүлүгү менен айырмаланып, эң мыкты устаттардан сабак алып, эң […]

Жылкычы ЖАПИЕВ: Прерия ээлери

— Бул жерлерди орустун кулактары алып койгон. — Качан? — Эл үркүп кеткенден кийин… — Мындан башка дагы кайсы жерлер алынды? — … толуп жатат. (Мукай ЭЛЕБАЕВ, “Кыйын кезең”) ПОВЕСТЬ Индейлердин кеңирсиген кең талаасында эмне гана жок дейсиң; адырлар, тоолор, шаркырап аккан көк кашка өзөндөр, токойлор, жемиштин түркүндөрү, чөбү тизеге оролгон шалбаалар, көлдөр, алтыны мол кумдуу чаптар, кайберендер,  илбээсин куштун түрлөрү, жырткычтар… санай келсек жер үстүндөгү  жандуулар менен жансыздардын тукумун бүтүндөй ушерден тапса болот.  Булардын бардыгына ушул чөлкөмдү ата-бабасынан бери […]