ВОЛЬТЕР: Дин кумар ойну сыяктуу: адегенде алабармансың, кийинчерек митайым болосуң

Вольтер (1694-1778) француз жазуучусу жана философ Жандилибизди тузактаган жер – Атамекен. * * * Мекенге болгон урматыман: чоочун элдердин ага жасаган эмгегине көз жумуп койалбайм. Тескерисинче, менин өлкөмдү сырттан келгендер урматтаган үчүн Мекениме алардан да ашыгырак жан үрөп кызмат кылууга тырышам. * * * Ыракаттын анык ыракаты – эмгек. * * * Намыс – жакшы адамдардын уучундагы бриллиант. * * * Берилген суроолордун ар бирине такалбай жооп берген адам уят-сыятты билбеген адам болушу мүмкүн. * * * Жакшы авторлордун чыгармаларын […]

Азамат КЫЯЗОВ: Сопу ата

Сөз башат Манаска карата айтылган “Айың менен күнүңдүн, бир өзүнөн бүткөндөй…” деген теңдешсиз сын-сыпат, тегин жеринен манасчынын оозуна келе калбагандыр. Арийне, кыргыздар сөздү жөн салды айта бербейт. “Сөз улук” делинет, сөз кадырланат, сөзгө конок берилет, таамай айтылган сөзгө кулдук урулат. Кыргыздын көөнө салтынын башаты ушул. Мындан улам эл ичинде сөз баккан адамдар эбегейсиз баркка ээ болуп, артынан көч ээрчитип келген. Андай асыл адамдар өз замандаштарына тоодой тирек болсо, келечек муундун аң-сезимине руханий азык болуп, дагы да жеке өзүнүн инсандык аты-затын […]

Канкорлордун колунан өлгөн гуманист жазуучу

Дүйнөлүк адабияттан Сабахаттин Алинин жараткан чыгармаларын жакшы көрөм. Редакцияда иштеп жүргөн жылдарымда жазуучунун “Кирешелүү үй” деген аңгемелерден турган китебин окуп чыккам. Ошондо жазуучу жана анын аңгемелери жөнүндө кыскача материал даярдап, газетага басууга берген экенмин. ТҮРК ЖАЗУУЧУСУ Сабахаттин Али – түрк элинин демократ жазуучусу болгон. Ал 1948-жылы дайынсыз жоголуп кеткен. Жазуучунун жоголушу ачылбай белгисиз болуп, бир жыл өткөндөн кийин гана карасанатайлык менен киши өлтүргүчтөр тарабынана курман болгондугу белгилүү болгон. Түрк элинин прогрессивдүү патриот жазуучусунун өмүрү чыгармачылык эргүүсү гүлдөп турган учурда үзүлгөн. […]