Эзоптун сапары

Которгон Акун АШЫРОВ Дүйнөгө сейрек жаралуучу бүткүл адамзаттын улуу тукумдарынын бири тамсилчи Эзоп – фригиялык кул болгон, ошол жерде төрөлгөн. Кебетеси көргөн адам чыдагыс желмогуздун […]

Кыял ТАЖИЕВА: Сен өзүңдү керексиз сезе көрбө

Табият жана мен Булуттардын карап түрмөгүн, Түркүн ойлор кечип түрдөндүм. Күн аралап барат аларды Эске салып эрксиз күлгөнүм. Көл бетинде жибек булактап, Жип ийриди толкун […]

Азамат КЫЯЗОВ: Алгы сөз

Кудай жол ачкан болсо, ар кандай күтүүсүздүктөр көңүлдөн орун ала берет эмеспи. Бул китеп да ошондой жагдайда жаралды. Адатта автор китеп жазыш үчүн өзүн таптап, […]

Азкен АЛТАЙ: Орус кыз

АҢГЕМЕ Студент кезим. Каникулга чыгып, айылга келсем, кошуна баба Нюранын небереси да каникулга эс алууга келиптир. Айыл балдарынын көпчүлүгүнүн көңүлүнө толгондой го, ары өтсө да, […]